Interpelacija: Ministrica Kustec mora oditi, ker ni na strani otrok in njihovega znanja ter razvoja

Opozicija – LMŠ, Levica SD in SAB – je pripravila interpelacijo zoper ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec.

»Ministrica Kustec mora ministrski stolček zapustiti, ker ni na strani otrok, dijakov, študentov in njihovega znanja, razvoja ter socializacije. Prav tako ni na strani športa. Simona Kustec mora oditi tudi zato, ker v resnici sploh ni ministrica, ampak zgolj izvrševalka navodil Janeza Janše. S prikimavanjem njegovi politiki pa je odgovorna za izgubljeno generacijo, za generacijo, ki ji odreka znanje. Vladi namreč več kot očitno ni všeč, da bi bili ljudje izobraženi in bi znali kritično razmišljati,« je ob predstavitvi interpelacije dejal poslanec LMŠ Aljaž Kovačič.

Očitki ministrici Simoni Kustec so v interpelaciji povzeti v dvajsetih točkah. Interpelacijo o delu in odgovornosti ministrice smo vložili zaradi:

 1. Nestrokovne, neučinkovite, nekonsistentne in škodljive politike na področju organizacije vzgoje in izobraževanja v času epidemije COVID-19, ki je povzročila najdaljše zaprtje šol in vrtcev v Evropi.
 2. Ustavno nedopustnega odrekanja izobraževanja otrokom s posebnimi potrebami in diskriminacije različnih skupin otrok s posebnimi potrebami.
 3. Neupoštevanja epidemiološke stroke pri odpiranju in zapiranju šol ter prelaganje odgovornosti na posamezne šole, ravnatelje, učitelje in starše.
 4. Diskriminacije nekaterih skupin šolajočih otrok in dijakov.
 5. Nezagotovitve pogojev za varno in zanesljivo izvedbo šolskih tekmovanj.
 6. Ogrožanja prihodnosti mladih zaradi odsotnosti načrta za odpravljanje negativnih socialnih in učnih posledic zaprtja šol.
 7. Škodljivega, izključevalnega in podcenjujočega odnosa do športa in športnih organizacij.
 8. Škodljivega predloga za ukinitev sklada za financiranje nevladnih organizacij;
 9. Pomanjkanja dialoga s sindikati, ravnateljskimi združenji ter s strokovnimi delavci na področju vzgoje in izobraževanja pri načrtovanju vzgoje in izobraževanja v času epidemije.
 10. Pomanjkanja dialoga in odsotnosti komunikacije z učenci in starši.
 11. Neustreznega zagovarjanja interesov učenk in učencev, dijakov in dijakinj pri določanju prioritet glede sproščanja ukrepov za preprečitev širjenja COVID-19.
 12. Odsotnosti sistematične evalvacije pouka na daljavo.
 13. Odsotnosti ukrepov za preprečevanje socialnih stisk mladih v času epidemije;
 14. Opustitve dolžnega ravnanja priprave razpisa za vpis v visokošolsko izobraževanje in zavajanja javnosti.
 15. Zamude pri pripravi in vložitvi Zakona o znanstveno raziskovalni in inovacijski dejavnosti ter strateških dokumentov na področju visokega šolstva in znanosti ter inovacij.
 16. Poseganja v avtonomijo Pedagoškega inštituta in zavajanja v državnem zboru.
 17. Postavljanja interesov zasebnih izobraževalnih institucij pred kakovost visokošolskega izobraževanja.
 18. Blokade zaposlovanja raziskovalcev na javnih raziskovalnih organizacijah.
 19. Slabega zgleda in nespoštovanja ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19.
 20. Spornega kadrovanja, utemeljenega na parcialnih interesih, osebnih zamerah in prijateljskih obljubah ter slabega vodenja ministrstva.