Igor Peček: Proračuna za leti 2021 in 2022

Menim, da bi sprememba proračuna za leto 2021 ter predlog proračuna za leto 2022, morala biti dokumenta, iz katerih bi bila razvidna dolgoročna razvojna strategija RS za prihodnja leta – za čas po zdravstveni krizi, ki nas je doletela. Očitki kdo, kako in kdaj na to ni bil pripravljen, v tem trenutku niso na mestu.Lahko bi rekli, da sta dokumenta dobro pripravljena, dejstvo pa je, da sta predvsem všečna. Vsa ministrstva in občine dobijo več, vendar je to le prvi, zunanji vtis. Če pogledamo podrobneje, vidimo, da je poraba javnih sredstev nestrukturirana, nesistemska, brez jasnega načrta kako doseči usklajen razvoj naše države ter na srednji in dolgi rok stabilizirati javne finance.

Načrtovani prihodki in odhodki v letu 2021 izkazujejo primanjkljaj v višini 2,75 milijarde €, potrebna bo nova založitev v višini 6,7 milijarde €. Tudi v letu 2022 govorimo o visokem primanjkljaju, znašal bo 1,6 milijarde €. V treh letih se bomo zadolžili za 18 mrd €, od tega bo 10,2 mrd € neto dodanih k našem obstoječem dolgu. V treh letih bo trenutna vlada vsakega državljana RS zadolžila za dodatnih 4.800 €. Zavedam se, da brez zadolževanja ne bo šlo, vendar težavo vidim v tem, da se zadolžujemo prekomerno, da ne vemo za kaj bomo denar trošili, še bolj nejasno pa je, kako bomo ta denar vračali.

Res je, da bo znotraj EU iz različnih skladov v naslednjih letih na voljo precej denarja, vendar pod določenimi pogoji, vsekakor pa ta denar ne bo zastonj. Prizadevati bi si morali, da bi ta sredstva res uporabili tako, da bomo imeli tudi “dan po tem dnevi” še vedno perspektivno družbo, vsem dostopno javno šolstvo in javno zdravstvo.

Trajanje epidemije je negotovo, virus se obnaša po svoje. S to negotovostjo so povezani odhodki na eni strani, za katere pa se bojimo, da ne bodo sorazmerno sledili izpadu prihodkov na drugi strani, kar neposredno postavlja tudi vprašanje o realnosti zmanjševanje proračunskega primanjkljaja.Zaradi vsega navedenega menim, da proračuna za leti 2021 in 2022 nista takšna, da bi se z njuno vsebino lahko strinjal.

Igor Peček, poslanec LMŠ