Igor Peček: Priprava predlogov za PKP-2 – rdeča nit ukrepov je želja po tem, da zaposleni obdržijo službe.

Nadaljujem s predstavitvijo predlogov, ki smo jih v delovni skupini pripravili za PKP-2.

Najprej še nekaj dejstev, ki smo jih pri snovanju predlogov upoštevali:

• Veliko družb je bilo primoranih ustaviti proizvodnjo. To je najbolj ogrozilo obstoj mikro in malih storitvenih podjetij, ki v osnovi v večini nimajo večje zaloge finančnih sredstev, avtomobilski sektor, zaradi težav z dobaviteljsko verigo in seveda gostinsko-turistični sektor. Zato takšna podjetja nujno potrebujejo namenska sredstva za poplačilo dobaviteljev in izplačala plač zaposlenim. V tem trenutku je zelo pomembno, da ta krog ostane sklenjen, da bo gospodarstvo po sprostitvi ukrepov steklo. Ker če se krog nekje pretrga, bo prišlo do verižne reakcije.

• Prvi paket ne naslavlja problema likvidnosti. Predlagamo državno poroštvo za kredite z nizko obrestno mero. Poroštvo za kredite je namreč predstavljalo glavnino pomoči podjetjem v Nemčiji in Švici. Nemčija je sprejela zelo velik obseg pomoči gospodarstvu, za kreditna poroštva in za dokapitalizacije podjetij je namenila 14,5 % BDP.

• Izogniti se je potrebno »zrušitvi« sistema gospodarstva in problema nelikvidnosti, saj podjetja zaradi zmanjšanja prihodkov ne bodo sposobna odplačevanja obveznosti do dobaviteljev in bank.

• Predlagamo vzpostavitev poroštvene likvidnostne sheme. Posebno obravnavo naj se nameni turizmu, saj gre za panogo, ki je doživela kratkoročno popolno izgubo poslovnih prihodkov in dobička. Okrevanje panoge bo dolgotrajno (za povrnitev zaupanja v potovanja bo potrebnih več let). Hkrati pa so večje družbe pretežno v državni lasti. Zato smo k prvemu Protikorona paketu vložili amandma za uvedbo sistema s t.i. vrednostnicami, a žal ni bil izglasovan. Iz medijev smo zaznali, da ga vlada namera vključiti v drugi paket, kar močno pozdravljamo.

• Pomemben del podjetij slovenskega gospodarstva predstavljajo tudi hčerinske družbe mednarodnih skupin. Po vzoru tujih nacionalnih gospodarstev naj bo tudi naša poroštvena shema namenjena za zagon lokalnega gospodarstva, zato naj tovrstne hčerinske družbe mednarodnih skupin izdajo posebno izjavo, s katero se zavežejo k porabi teh sredstev v Sloveniji.

𝗣𝗿𝗲𝗱𝗹𝗼𝗴𝗶 𝘇𝗮 𝗣𝗞𝗣-𝟮:
• Javni dolg bo po financiranju že sprejetih in še načrtovanih ukrepov nedvomno narasel, zato moramo že sedaj razmišljati o rahljanju fiskalnega pravila v prihodnosti. Upočasniti bomo morali približevanje kriteriju zniževanja javnega dolga pod 60 % BDP. Če bi se namreč v prihodnosti ponovno odločili za fiskalno zategovanje pasu in financiranje z npr. dvigovanjem davkov, ali pa z novim ZUJF-om, potem bomo v kali zadušili okrevanje podjetij in rast potrošnje prebivalstva. Poudarjamo, rahljanje fiskalnega pravila je ukrep, ki zahteva dvotretjinsko večino in tu bomo morali znati stopiti skupaj.

• Ključno bo, kako bomo razvijali odpornost družbe kot celote na vsakokratn potencialno popolno “zaprtje”, ki smo mu priča trenutno. Obstaja namreč realna možnost, da do takih situacij prihaja v valovih, dokler ne bomo imeli cepiva proti virusu in dokler ne bomo cepljeni vsi. Razmisliti moramo o tem, kateri segmenti gospodarstva bodo delali tudi, ko se situacija ponovi, kaj bo takrat s šolami, vrtci itd… Določiti moramo torej ključne kritične segmente družbe, ki morajo funkcionirati naprej, da bomo lahko s »čim manj goriva v tanku« obšli ovire začasnih ponovnih izbruhov širitve virusa.

• Pri odkupu terjatev moramo biti previdni, da se terjatve ne bi (kot se je že dogajalo v preteklosti) podcenjene prodajale naprej in, še pomembneje, da se ne bi prodajale naprej tujim špekulativnim skladom, saj je rdeča nit ukrepov želja po tem, da zaposleni obdržijo službe.

Igor Peček, poslanec LMŠ

preberite še prvi del predlogov