Igor Peček: Potrebujemo učinkovite in pravične ukrepe

Covid-19 in kriza, ki je nastala z njegovo prisotnostjo, v Sloveniji traja že več kot 10 mesecev. V tem času je bilo sprejetih že 7 PKP-jev, na mizi imamo že PKP8.

Če smo pri prvih protikriznih svežnjih še lahko razumeli, da ukrepi niso bili pravilno usmerjeni, da niso bili dovolj domišljeni in zato tudi neučinkoviti, pa danes za to ni več opravičila. Časa je bilo dovolj, nekateri ukrepi bi morali biti sprejeti že zdavnaj, mi pa se o njih še vedno pogovarjamo. Povsem jasno je, da epidemije še ne bo kmalu konec, razmere v gospodarstvu so slabe, poleg nujnih in pričakovanih ukrepov za podjetja je treba že zdaj misliti na prihodnost. Kako bomo ravnali potem, ko bo epidemije konec in bo potrebno s polno paro zagnati gospodarstvo in spodbuditi predvsem zasebno potrošnjo?

Dosedanje predloge in opozorila stroke, opozicije, podjetnikov, obrtnikov in vseh drugih, ki v trenutnih razmerah potrebujejo pomoč, je vlada vsakokrat v veliki meri preslišala. Namesto tega je pred pripravo vsakega PKP-ja napovedovala in obljubljala veliko pomoči in rešitev, učinkov pa je bilo bore malo. Ključne rešitve so se vselej prelagale na naslednji protikoronski paket.

Tudi v PKP-8 je vlada »pozabila« rešiti ključne težave:

• Vlada še vedno ne razlikuje med podjetji, ki zaradi vladnih odlokov ne smejo poslovati in tistimi, ki imajo zaradi posledic epidemije nižje prihodke. Pomoč ni dodeljena pravično. Podjetjem je potrebno izpad prihodka povrniti na pravičen in sorazmeren, predvsem pa preprost način. Avstrija je npr. prejemnike pomoči razdelila po razredih, saj so panoge različne, prav tako so med epidemijo tudi različno prizadete. Struktura prihodkov in stroškov je v različnih panogah zelo različna, vlada pa pomoč naslavlja vsem enako, kar ni prav.

• V predlogu PKP-8 je vlada ponovno prezrla mlade in prekarne delavce, spremembe so potrebne tudi pri pomoči samozaposlenim.

• Pomoč prihaja prepozno, podjetja so izčrpana, ne morejo več plačevati »v naprej« in nato čakati na denarno pomoč države. Potreben je enostaven in hiter model pomoči. Nemudoma.

• Že danes je treba začeti načrtovati, kako bomo po epidemiji ponovno zagnali gospodarstvo in spodbudili potrošnjo.

V LMŠ imamo rešitve. To smo dokazali s številnimi predlogi, ki smo jih pripravili. Čeprav jih vlada doslej ni upoštevala, bomo vladni predlog interventnega zakona skušali izboljšati tudi tokrat – s konkretnimi ukrepi in ne zgolj z obljubami.

Igor Peček, poslanec LMŠ