Igor Peček: Do konca novembra smo porabili 55 mio € iz likvidnostne sheme in 2,1 mrd € iz šestih PK paketov, kar pomeni 26% uspešnost. Res učinkovito.

Govorimo že o sedmem protikoronskem paketu – tretjem v zadnjih dveh mesecih. Ti se med seboj prepletajo in dopolnjujejo, zato so marsikje nejasni in nerazumljivi. Tako tistim, ki jih izvajajo, še bolj pa tistim, ki bi jasne in smiselne ukrepe, ki izhajajo iz zakonskih določb, najbolj potrebovali.

Enostavno se ne morem znebiti občutka, da so ukrepi pripravljeni brez prave analize najprej vzrokov, predvsem pa posledic, ki jih posamezen ukrep prinese. Način komuniciranja oz. sporočanje uvedb ali sprememb določenih ukrepov ni samo posredovanje informacij, sploh ne preko Twiterja, ko ljudem na kratko sporočiš kaj smejo, oziroma kaj morajo upoštevati, še zlasti če vladni predstavniki posredujejo različne informacije. Ljudje so enostavno zmedeni. Zaradi nekonsistentnega posredovanja informacij niti ne vedo kaj smejo in kaj ne.

Komunikacija je povratna zanka, kjer morata sodelovati oba, tisti, ki informacijo posreduje in tisti, ki jo sprejme. V nasprotnem primeru je vprašanje, ali je prehod iz ene občine v drugo (s pojasnilom izvajanja športne aktivnosti) povsem na mestu, medtem ko odgovor na to niti ni tako samoumeven.

Če se dotaknem samo zadnjega primera, ki je povezan z zaprtjem smučišč, je beseda »nepremišljenost« zelo blaga za nekoga, ki se je odločil za takšen ukrep. Brez sarkazma žal tukaj ne gre. Najprej se spišejo zelo strogi pogoji, pod katerimi naj bi npr. smučišča obratovala, upravljalci žičniških naprav naredijo vse, da te pogoje izpolnijo, potem pa se čez noč, brez pravih argumentov, sprejme ukrep, da smučišča ne smejo obratovati, ker je tveganje za prenos okužb preveliko.

In da ne bom napačno razumljen: absolutno sem mnenja, da je določbe potrebno spoštovati, še posebej takrat, kadar je ogroženo naše zdravje. A že način oziroma čas vložitve novega člena o sankcijah za kršitve izkazuje uveljavljanje moči vladajočega nad vsemi, ki nejasnih ukrepov bodisi niso razumeli ali jih v določenem trenutku niso upoštevali zaradi neke čustvene reakcije, je neprimeren.

Zdaj pa jih želite še dodatno sankcionirati in to na nedovoljen način – z retroaktivnimi kaznovalnimi ukrepi. Vlada in poslanci koalicije, naj vas spomnim, da je prepoved povratne veljave predpisov v našem pravnem sistemu uzakonjena ravno z namenom, da državljanom in gospodarskim subjektom zagotavlja pravno varnost in predvidljivost.

In če sem prej pisal o pomenu komunikacije ter o tem, da je ključ do tega, da bodo državljani spoštovali vse ukrepe, ki jih vlada predpisuje, ravno predvidljivo okolje, potem lahko z vso odgovornostjo rečem, da boste danes, če boste sprejeli to povračilno sankcijo z retroaktivno veljavnostjo, še enkrat več spodkopali svojo lastno legitimnost. Predpisi lahko sankcionirajo pravna razmerja samo za naprej in nikakor ne tudi tistih pravnih razmerij, ki so nastala pred sprejemom nekega predpisa ali zakonskega določila. To je temelj, na katerem sloni naš pravni red in če tega ta koalicija ne priznava, potem je to še ena velika zaušnica našim državljanom.

Nadalje, s predlaganim členom želite odvzeti upravičenost do pomoči iz protikoronskih zakonov vsakomur, ki bi mu bila izrečena globa zaradi kršitve vladnega odloka.Staršem in otrokoma, ki so jedli rogljičke na ulici, ste predpisali kazen, zdaj pa jim boste zaradi tega odvzeli še npr. socialno denarno pomoč – to navajam zgolj kot prispodobo k določilu, ki ga želi vlada s tem PK paketom uvesti.

Oceno posledic, ki jih določeni ukrepi prinesejo gospodarskim subjektom in družbi kot celoti je nujno potrebno preveriti in tudi uskladiti s tistimi najbolj prizadetimi. Tudi pri tem sedmem paketu pravega dialoga ni bilo, pripomb ZPS je zopet preveč (spisanih na kar 50 straneh). ZPS jasno pove, da je Predlog zakona nejasen in nekonsistenten. Komentar in predlogi OPZ na 10 straneh predlagajo več kot 20 dopolnil, kar zopet kaže ne samo na nepripravljenost za upoštevanje predlogov, ampak bolj kot ne nespoštovanje drugačnega mnenja in zaverovanosti vase in v to »da ima prav samo tisti, ki te ukrepe pripravlja – se pravi vlada«. Likvidnostna situacija v mikro, malih in srednje velikih podjetjih, zlasti v storitveni dejavnosti je katastrofalna. Po podatkih Zavoda za zaposlovanje se je do konca novembra število brezposelnih v sektorju gostinstvo in turizem povečalo na 11.365, od tega jih 7.585 predstavlja segment gostinstva. Velika večina od ostalih 40.000, pa jih je na čakanju. Nekateri sicer možnost za preživetje iščejo z dostavo hrane, vendar je to daleč od tega, da bi na ta način lahko preživeli.

Zato smo v LMŠ tudi predlagali enostaven in učinkovit Amandma, da se jim povrne 80% prihodkov – primerjano s prometom v enakem obdobju lanskega leta. In to brez pogojevanja dodelitve pomoči z izgubo, davčnim dolgom ipd. Takšen ukrep je uvedla sosednja Avstrija, po kateri se zelo radi zgledujemo. Dosedanji ukrepi za blaženje težke likvidnostne situacije niso zaživeli, ker so bile predlagane rešitve neustrezne. Če samo »čez palec« seštejemo predvidene finančne posledice 6 PK paketov, je to znašalo 5,8 mrd €, poleg tega še 2 mrd € iz likvidnostne sheme in 550 mio € v PKP 7.

Do konca novembra smo porabili 55 milijonov € iz likvidnostne sheme in 2,1 milijard € iz šestih PK paketov, kar pomeni 26% uspešnost. Res učinkovito.

Igor Peček, poslanec LMŠ