Gregor Rus: Volim, torej sem*

V zadnjem letu se je na Slovenskem političnem parketu veliko dogajalo. Vodenje vlade je prevzela nova parlamentarna stranka in njen predsednik, ki je obljubljal samo veliko dela. Veliko državljanov je bilo skeptičnih. Vendar je vlada hitro pokazala, da razume svoje zadolžitve in pokazala prve rezultate. Politična barka na sicer nemirnem morju trenutno pluje zanesljivo.

Pred nami so še ene volitve. V zadnjih 18 mesecih smo se odpravili na vse glavne volitve, ki jih imamo v okviru države, pa še kakšen referendum je bil vmes. Sedaj nas čakajo še zadnje volitve pred novim krogom. Volitve, kjer Slovenci ne predstavljamo večine, ampak samo delež volivcev. Volitve, ki bodo izbrale predstavnike v Evropskem parlamentu. In te volitve so pomembne.

Večina nas ve, kje je Bruselj. Za naše prednike bi potovanje do Bruslja potekalo zelo dolgo, v modernih časih pa je z brniškega letališča dnevni let do Bruslja in nazaj.

Mnogi mislijo, da je podobno tudi z Evropsko unijo. Da je daleč stran. Da na nas ne vpliva oz. da mi ne moremo vplivati nanjo. Pa vendar je drugače. Mi smo Evropska unija. In naša pravica, kot tudi dolžnost je, da nas Evropa sliši.

Velikokrat slišim prijatelje govoriti o tem, kako njihov glas na volitvah nič ne šteje. Kako se nič ne da spremeniti, kako so volitve brez pomena. Tudi v gorah se nam zdi, da je droben kamenček brez pomena. In vendar se tudi največji plaz lahko sproži zaradi premika drobnega kamenčka. Podobno je tudi na volitvah. Premiki se začnejo na mikro ravni, glasovi na volitvah se seštejejo in povzročijo spremembo.

Zato je pomembno, da damo svoj glas kandidatu, ki predstavlja pot, ki jo želimo videti. In vidimo kako, tudi s svojim glasom, prispevamo k boljši skupnosti.

Seveda želimo ohranjati svojo suverenost in lastne interese. Vendar smo dolžni kot pomemben člen Evrope sodelovati tudi pri skupnih odločitvah. In s podobnim motom, manj besed in več dejanj, se bo stranka udejstvovala tudi na Evropski ravni. Upamo, da tudi z vašo podporo.

Gregor Rus, član stranke LMŠ

*naslov je prirejen po citatu >>Mislim, torej sem<< znanega filozofa Reneja Descartesa (1596-1650)