Generalni sekretar Nata Stoltenberg pri predsedniku vlade in pred poslanci Državnega zbora

Slovenijo je danes obiskal generalni sekretar zveze NATO Jens Stoltenberg. Ob obisku je predsednik vlade Marjan Šarec dejal, da članstvo v zvezi NATO pomembno za Slovenijo, saj gre za družino držav članic, s katerimi nas družijo skupni interesi in vrednote. Ena izmed ključnih vrednot je prav varnost, ki je v našem vsakdanjem življenju bistvenega pomena za blaginjo državljank in državljanov.

Kolektivna varnost, ki temelji na aktivnem članstvu v zavezništvu, ostaja za Slovenijo temeljna podstat zagotavljanja nacionalne varnosti. Varnost ni brezplačna in ima svojo ceno. Delitev bremen v zavezništvu nam omogoča, da je ta cena čim nižja. Dodal je, da se zaveda, da so bile v preteklosti dane politične zaveze, da bomo obrambne izdatke vzdrževali na ravni 2 % BDP. Povečanje izdatkov pa ni povezano le z zavezo NATU.

« Pomembno je, da se zavedamo, da naš obrambno-varnosti sistem potrebuje posodobitve zaradi nas samih in zaradi naše varnosti,« je poudaril predsednik vlade.

Sam se bo zavzemal za postopno povečevanje obrambnih izdatkov, pri tem pa pričakuje, da bomo skozi strateške dokumente, ki jih izdelujemo, alocirali prioritete, ki nagovarjajo sodobne varnostne izzive – na eni strani predvsem izzive kibernetskega časa in prostora, na drugi strani pa sistema zaščite in reševanja.

Kolektivna varnost, ki temelji na aktivnem članstvu v zavezništvu, ostaja za Slovenijo temeljna podstat zagotavljanja nacionalne varnosti

Poslanec in predsednik Odbora za Evropske zadeve dr. Darij Krajčič je ob obisku visokega gosta Državnega zbora, ki je poslance pozval k zvišanju sredstev za obrambo, poudaril pomembnost obrambe in varnosti nasploh. Vse skupaj nakazuje tudi koalicijska pogodba, vendar se bodo konkretna finančna sredstva za obrambni sistem Slovenije določala v proračunu. Opozoril, je da bo v istem zamahu tudi potrebno misliti na pokojnine in celoten javni sektor in na osnovi tega bomo znali oceniti dinamiko financiranja varnosti Slovenije. Na vprašanje o konkretnih številkah je odgovoril, da bo rebalans proračuna  za naslednje leto pokazal kolikšen bo odstotek za obrambo, veliko pa je seveda odvisno od gospodarske rasti.  Mavha je skupna in je ena, na eni strani gre za družbeno odločitev na drugi pa za politično, koliko bomo čemu namenili.  V tem trenutku je še preuranjeno govoriti o tem kje se bo jemalo in kam se bo dalo, zagotovo pa se bo sledilo prioritetnim zadevam, je še poudaril. V zvezi z vprašanjem Nata in sodelovanja z Levico je odgovoril da, sporazum z omenjeno stranko temelji na določenih projektih,  vprašanje obveznosti do Nata pa ni ravno sestavni del teh projektov.