Evropska unija po meri državljanov. Klemen Grošelj v intervjuju za časopis Obala plus

Današnja Evropska unija na več načinov vpliva na življenja nas vseh, tako pozitivno, kot tudi negativno. Ključni pozitivni učinki temeljijo na temeljnih vrednotah, ki so v srcu ideje EU in za katere se je vredno in nujno politično zavzemati vsak dan. Med negativnimi učinki pa izstopa pretirana birokratizacija nekaterih vsakdanjih dejavnosti. A ko se jezimo na EU birokracijo ne pozabimo, da gre za birokracijo, ki soupravlja procese v 27 državah članicah, v katerih živi preko 450 milijonov ljudi.

Nadaljevanje si preberite v članku.