Dušan Hauptman: “Zakaj v državno politiko in zakaj v LMŠ?”

Po desetletju dejavnosti v lokalni politiki je čas za dejavnost tudi v državni politiki, še posebno ker v slovenski politiki na splošno pogrešam strpnost, povezovalnost in sodelovanje, tudi med drugače mislečimi, za dobro vseh nas, državljanov. Politika deluje tako na lokalni kot državni ravni. Politiko delajo ljudje. Torej je od ljudi odvisno, kakšno politiko imamo. Politika se je v nekem delu povsem izpridila in ne deluje, kot smo pričakovali in želeli. Zato se mora politika vrniti v službo ljudi, in ne različnih lobijev in strankarskih interesov. V politiko bi bilo treba vrniti več vrednot, kot so veljava dane besede, iskrenost in resnica …

LMŠ s svojimi programskimi usmeritvami in tudi s članstvom vliva novo upanje, da se naštete vrednote lahko ponovno udejanjijo v politiki.

Sem eden tistih srečnežev, ki imam možnost, da delujem praktično celo življenje na področju, ki ga imam rad, na področju športa. V športu sem začel kot poklicni športnik, nadaljeval kot strokovni delavec (trener) in na koncu pridobil tudi ustrezno usposobljenost in izobrazbo ter postal državni uradnik, ki skrbi za uresničevanje zakonitega delovanja vseh deležnikov v športu.

Pravijo, da se na šport tako kot na politiko spozna vsakdo, ki ima 5 minut časa. Menim, da sta normativna urejenost in na splošno delovanje športa v Sloveniji solidno urejena. V športu ni nikakršnih izrednih kriznih situacij, ki bi zahtevale izredne ukrepe ipd. Še vedno pa so prisotne anomalije (pomanjkljivosti), ki po moji oceni potrebujejo predpise in spremembe. V tem trenutku izpostavljam predvsem dve zadevi, in sicer potrebo po izboljšanju odnosa države do najboljših športnikov in predvsem do njihovih vrhunskih dosežkov, ki smo jim priča praktično vsako leto. Verjetno ni treba posebej poudariti, kaj pomenijo za državo dosežki naših športnih junakov. V Sloveniji ni veliko področij, na katerih se lahko pohvalimo, da smo najboljši na svetu oz. v Evropi ali da imamo celo olimpijske šampione … Vse te izjemne športne dosežke in tudi spremljajoče strokovne ekipe je treba ustrezno nagraditi …

Druga anomalija na področju športa pa je prav gotovo trenutna normativna urejenost delitve javnih sredstev. Treba je poiskati formulo za enakovrednejše in bolj pošteno vrednotenje tekmovalnega športa v državi. Nujnost je izenačitev vrednotenja in sofinanciranja kolektivnih športnih panog z individualnimi športi. A to ne na način, da se nekomu vzame, da bi dali drugemu, ampak je preprosto treba spremeniti pravila igre in vse športne panoge ovrednotiti enakovredno. Seveda pa je treba poleg sprememb ustreznih aktov vzporedno zagotoviti tudi več javnih sredstev za šport v celoti.

Čeprav bo morala nova vlada pri svojem delu takoj pristopiti k urejanju zdravstva, pokojninske reforme, migrantske problematike, meje s Hrvaško, statusa NLB itn., se ne smejo pozabiti izzivi na področju športa v smislu izboljšanja finančne situacije in enakovrednejše razdelitve javnih sredstev v celotnem športu.

Menim, da je šport tisto področje, na katerem lahko glede na poznavanje športa in izkušnje, ki sem jih pridobil, kot politik največ prispevam k še boljšemu delovanju in tudi obsežnejšemu sofinanciranju športa. Le-tako bomo namreč lahko omogočili nadaljevanje najbolj bleščečih športnih zgodb (osvojene medalje na največjih mednarodnih športnih tekmovanjih) tudi v prihodnje.