Drugi zbor članstva LMŠ Domžale

V Domžalskem domu so se v sredo 9.10. na drugem zboru članstva zbrali članice in člani lokalnega odbora LMŠ Domžale. Izvolili so podpredsednico odbora Andrejo Zabret in tričlanski izvršni odbor v sestavi Justina Koprivšek, Boštjan Mišič in Frančišek Ravnikar. Zbrane sta najprej nagovorila poslanka v DZ RS Andreja Zabret, ki je povedala da je delo v DZ v tem času izjemno aktivno, a da kljub temu vedno z veseljem pristopi tudi k pomembnemu delu v lokalnem odboru ter podpredsednik LMŠ Igor Žavbi, ki je orisal trenutno situacijo v državni politiki in poudaril pomembnost medsebojnega zaupanja znotraj LMŠ in zdrave korenine, za katere so nujni dejavni lokalni odbori. Predsednik odbora Branko Heferle je nato kandidate pozval h kratki predstavitvi, po volitvah pa je sledila konstruktivna razprava o delu svetniške skupine LMŠ v občinskem svetu ter o načrtih delovanja odbora v prihodnje.