Drugi dan zasedanja v Bruslju v znamenju odnosov s Kitajsko in enotnega trga

Predsednik Vlade RS Marjan Šarec je zaključil tudi drugi dan rednega zasedanja Evropskega sveta v Bruslju. Osrednji del zasedanja so voditelji namenili strateški razpravi o odnosih med EU in Kitajsko, tudi v luči prihajajočega Vrha EU-Kitajska, ki bo potekal 9. aprila v Bruslju. Stališč tako niso izmenjali zgolj z vidika skupnega naslavljanja globalnih izzivov, ki jih lahko mednarodna skupnost uspešno naslavlja zgolj skupaj, temveč tudi z vidika iskanja načinov uravnoteženja gospodarskih odnosov med EU in Kitajsko. Enotni so si bili, da mora pri tem multilateralen trgovinski sistem ostati ključni temelj naših gospodarskih odnosov.

Obenem so se strinjali, da bi se v odnosih s Kitajsko morali osredotočiti predvsem na iskanje priložnosti tam, kjer lahko skupaj ustvarjamo spodbudno okolje za trgovino in naložbe.

Slovenija nasploh pozdravlja reden strateški dialog s Kitajsko na najvišji ravni na letni ravni. Dolgoročno sta namreč potrebna odprt pogled na odnose med EU in Kitajsko ter osredotočeno iskanje priložnosti na področjih, kjer obstajajo skupni interesi. Ob tem se Slovenija zavzema za to, da mora sodelovanje EU s Kitajsko temeljiti na vrednotah in interesih EU.

Slovenija se bo sicer sredi aprila udeležila srečanja predstavnikov pobude 16 + 1 v Dubrovniku, kjer se bo predsednik vlade bilateralno sestal s kitajskim predsednikom Xijem.

V nadaljevanju so voditelji opravili poglobljeno razpravo o enotnem trgu in sprejeli sklepe za utrditev gospodarskih temeljev EU, kar je ključnega pomena za krepitev blaginje in konkurenčnosti Evrope ter njene vloge na svetovni ravni.

Strinjali so se, da mora za čim močnejšo gospodarsko vlogo v svetu EU ustrezno povezati in razviti tudi vse svoje politike, ki povezujejo enotni trg, in sicer od digitalne ter industrijske razsežnosti do trgovinske politike.

Z vidika Slovenije je predvsem pomembno, da ostajata čim močnejši ambiciji krepitev enotnega trga in odprava ovir za njegovo delovanje, vključno z odpravo notranjih nadzorov meja.

Voditelji so v sklepih pozdravili tudi doslej opravljeno delo na področju soočanja z izzivom dezinformacij ter pozvali k nadaljnjemu tesnejšemu povezovanju, posebej v luči letošnjih volitev v Evropski parlament.