DR. TOMAŽ SIMETINGER V STUDIU OB 17h O KULTURI

Dr. Tomaž Simetinger je bil gost Studia ob 17h, kjer so predstavniki političnih strank spregovorili o kulturi. Pogovor je med drugim nanesel na položaj prekarcev, ki delujejo v kulturi.

Na vprašanje bolniške je dr. Simetinger pojasnil, da je v primeru samozaposlenih potrebno razmisliti v širšem kontekstu. Že dvigovanje sredstev za kulturo je lahko del odgovora, seveda ob primernih mehanizmih, ki bi temu sledili. Druga pomembna stvar ob vprašanju bolniške samozaposlenih pa je preventiva. Se pravi, omogočiti brezplačne zdravniške preglede, ki jih samozaposleni v tem trenutku nimajo, za razliko od tistih, ki prihajamo iz javnega sektorja. Že s tem ukrepom bi lahko zmanjševali primere odsotnosti od dela zaradi bolezni.

»Pomembno je tudi vprašanje sistematizacije delovnih oziroma poklicnih bolezni. Že več let poskušajo nekateri priti do tega, da bi tudi za vprašanje samozaposlenih na področju kulture odprli debato o poklicnih boleznih; ali gre za izgorelost, depresije, bolezni hrbtenice in tako naprej«, je še nadaljeval dr. Simetinger.

V stranki Lista Marjana Šarca se zavedamo, da se bo morala prihodnja vlada problema bolniškega staleža samozaposlenih na vseh področjih lotiti takoj. Rešitev je potrebno poiskati na podlagi celovitega dialoga z vsemi deležniki karseda hitro ter za vse samozaposlene. Tudi v luči tehnološkega razvoja, ki močno posega v tradicionalne oblike zaposlovanja.

Več na STUDIO OB SEDEMNAJSTIH