DR. TOMAŽ SIMETINGER O NUJNIH UKREPIH NA PODROČJU KULTURE

Dr. Tomaž Simetinger, svetovalec za kulturo, je včeraj gostoval na soočenju predstavnikov strank na velikem odru v Kinu Šiška. Gre za sklepni dogodek projekta Čas za kulturo pod okriljem Društva Asociacija in Kina Šiška.

Na dogodku so predstavniki enajstih strank razpravljali o izzivih s področja kulture. Med drugim je beseda tekla o proračunu za kulturo, novem kulturnem modelu, ljubiteljski kulturi, samozaposlenih v kulturi ter o dialogu med samozaposlenimi, nevladnimi organizacijami in ministrstvom za kulturo.

Dr. Simetinger je na razpravi izpostavil, da je za izboljšanje finančnih pogojev financiranja kulture potreben premislek, saj se zdi bolj uresničljivo postopno dvigovanje sredstev kot enkratni dvig na 2 % državnega proračuna. Pri tem je treba uvesti tudi kulturni evro, umestiti krovne dokumente ministrstva v evropske finančne sheme in popraviti davčno politiko na področju kulture.

Spremembe, ki naj bi jih prinesel novi kulturni model, morajo nujno priti z javnim diskurzom. Vsebovati morajo reformo finančnih mehanizmov, vzpostavitev razmerja med javnim sektorjem, NVO in samozaposlenimi. Nasloviti morajo tudi potrebe samozaposlenih in s tem vprašanje bolniškega nadomestila, drsnega cenzusa in karierne dinamike. Novi kulturni model mora delovati v smeri decentralizacije in ponuditi mrežo rezidenčnih centrov po Sloveniji.

Dr. Simetinger je v sklepnem delu soočenja poudaril nujnost sistemskega delovanja odločevalcev in jasnega dialoga, predvsem pa bolj sistematično ozaveščanje o pomenu kulture v javnosti in posledično boljšo umestitev v vladne politike.

Fotografija: Urška Boljkovac / Kino Šiška