Dr. Klemen Grošelj: Za prihodnost EU sta pomembni varnost in solidarnost

Kandidat na listi stranke LMŠ na volitvah v Evropski parlament dr. Klemen Grošelj se je danes udeležil debate o prihodnosti Evropske unije in njenih izzivih, ki je bilo organizirano na Gospodarski zbornici Slovenije.

Glavni poudarki so bili na temah evropskega gospodarstva, evropskih inštitucij ter izzivi, ki čakajo Evropo v bližnji prihodnosti. Enega pomembnejših izzivov je Grošelj izpostavil odnos varnost in solidarnost. Pri tem je poudaril pomen  varnosti v najširšem pomenu besede, ki zaznamuje položaj EU v svetu, kakor tudi za varnost, »pri kateri gre predvsem za vprašanje kako zagotavljati notranjo varnost, prostor svobode in kako bo Evropa učinkovito varovala svoje zunanje meje.« S solidarnostjo pa je izpostavil solidarnost znotraj Evropske unije, kakor tudi v odnosu EU do drugih delov sveta. Pri solidarnosti ne govorimo o nekem talilnem loncu, ki bo vse stopil in naredil neko zvezno državo podobno, kot so ZDA. »Še vedno verjamem, da bo Unija ostala zveza, ki bo na eni strani zagotavljala neke skupne funkcije, kot so solidarnost v odnosu do ekonomsko – socialnega razvoja znotraj EU, saj so razlike ustvarjene znotraj Unije dolgoročno nevzdržne,« je ocenil Grošelj in dodal, »da bo solidarnost v EU izjemno pomembna pri soočanju z globalnimi megatrendi

Ob tem je dr. Klemen Grošelj spomnil na migracije in posledice klimatskih sprememb, pri katerih bo solidarnost v EU odigrala  ključno vlogo pri reševanju teh izzivov.