Dr. Klemen Grošelj: Postopki črpanja evropskih sredstev morajo biti enostavnejši

Tretji dan zbiranja podpisov podpore za vložitev kandidature za evropske volitve je bil zelo obsežen saj so kandidatke in kandidati obiskali štirinajst občin po Sloveniji.

Dr. Klemen Grošelj je obisk terena nadaljeval v občinah Ivančna Gorica, Črnomelj, Brežice, Sevnica in Trbovlje. »Med občankami in občani je zaznati zavedanje pomena Evropske unije za Slovenijo saj ta omogoča hitrejši razvoj tudi tistih območji, ki bila brez razvojnih programov EU pred še večjimi razvojnimi izzivi,« je ob obisku povedal Grošelj. 

Pred novoizvoljenimi poslankami in poslanci Evropskega parlamenta pa je velik izziv, dodaja dr. Klemen Grošelj: »Veliko je še prostora pri možnostih, ki jih Evropska unija s premišljeno kohezijsko politiko ponuja za napredek manj razvitih regij

Še enkrat pa se je potrdila potreba, da se mora na ravni Evropske unije poleg vlaganj v infrastrukturo, več pozornosti nameniti potrebam ljudi, predvsem s krepitvijo evropske solidarnosti.