DR. KLEMEN GROŠELJ O INTELEKTUALNI LASTNINI

Dr. Klemen Grošelj se je udeležil konference v organizaciji Free Market Road Show, Libertas – Inštitut za svobodno kritiko in Austrian Economics Center z naslovom “Intelektualna lastnina in javni interes”.

Odnos javni interes in intelektualna lastnina kot zasebne pravice je v samem bistvu pojma intelektualna lastnina. V razpravi je bil poudarjen pomen intelektualne lastnine v sodobnem gospodarstvu.

V stranki Lista Marjana Šarca podpiramo razvoj nacionalnega in evropskega sistema intelektualne lastnine, pri čemer mora biti poudarek na promociji in podpori pri uporabi intelektualne lastnine kot orodja, s katerim krepimo konkurenčni položaj slovenskih malih in srednjih podjetji, ki predstavljajo preko 70% vseh slovenskih podjetij na nacionalnem, evropskem in globalnem trgu. Pri tem pa poudarjamo, da moramo upoštevati tudi specifike posameznih pravic intelektualne lastnine (avtorska in sorodne pravice, patenti, znamke, modeli in geografske označbe). Tako moramo pri avtorski pravici, poleg njenega gospodarskega pomena, upoštevati tudi njen kulturni vidik ter temu ustrezno s to pravico z vidika javnega interesa tudi ravnati.

V stranki Lista Marjana Šarca se zavedamo pomembnosti novih tehnologij (npr. Uber) in podpiramo njihov razvoj, vendar moramo pri tem kot odgovorna država in družba poskrbeti, da te tehnologije ne postanejo sredstvo za kršitve človekovih pravic in zlorab posameznika.