DR. JUSTINA ERČULJ O SISTEMSKIH REŠITVAH V ŠOLSTVU

Dr. Justina Erčulj, svetovalka za šolstvo in izobraževanje ter kandidatka stranke Lista Marjana Šarca, se je v petek, 11. maja 2018, udeležila okrogle mize v sklopu vsakoletnega srečanja ravnateljev Drugačna šola v 21. stoletju?, ki ga prirejata založba Mladinska knjiga in Društvo ravnateljev.

Na okrogli mizi, kjer so se odprla pomembna strokovna vprašanja, povezana s sistemskimi rešitvami na področju osnovno- in srednješolskega izobraževanja ter učnih gradiv, je dr. Justina Erčulj predstavila stališča stranke Lista Marjana Šarca.

Dr. Erčulj je poudarila, da je izobraževanje absolutna prioriteta stranke ter da je ključno za razvoj gospodarstva in družbe. Glede podatkov o padajočem deležu BDP-ja, ki ga država namenja za financiranje šolstva, je udeležencem okrogle mize zagotovila, da se v primeru zaupanja izobraževalnega resorja ta trend ne bo nadaljeval.

Kot kritične točke sedanjega šolskega sistema je izpostavila, da je zaznati premalo zaupanja v stroko in preveč administriranja. Spomnila je, da je politika v službi stroke. Predlagala je tri ključne predloge za izboljšavo, in sicer je v prvi vrsti treba zagotoviti kakovostno in pravično šolstvo s sistemom za ugotavljanje kakovosti in ob upoštevanju različnih dejavnikov (med njimi tudi socialno-ekonomsko okolje), nujno je tudi prevetriti učne načrte, pri čemer bomo upoštevali sodobna spoznanja o učenju in ob tem razmislili o več interdisciplinarnosti, ter spremeniti sedanji sistem imenovanja ravnateljev. Vsekakor pa je po besedah dr. Erčulj nujno treba vzpostaviti zadovoljivo finančno okolje za delovanje šolskega sistema ter v izobraževanju zagotoviti pravičnost in enakost.

Ko je razprava tekla o digitalizaciji v izobraževanju, je dr. Justina Erčulj poudarila, da nimamo izbire: digitalna gradiva bomo uporabljali, vendar bomo pri tem preudarni in digitalizaciji zagotovili protiutež. Prva triada osnovne šole bi bila še bolj analogna (to je povezano z razvijanjem grafomotoričnih sposobnosti), velik poudarek bi dajali razvijanju socialnih kompetenc in kritičnemu razmišljanju. Vsekakor pa bi ohranili nekatere stare, že obstoječe elemente v šolstvu, ki delujejo, in nam v prihodnje tako ne bi bilo treba snovati projektov, kot je »Pišemo z roko«. Sama uporaba digitalnih učbenikov pa bo, po besedah dr. Erčulj, narekovala tudi spremembe Pravilnika o potrjevanju učbenikov.

Okroglo mizo je sklenil pogovor o tem, kako otrokom vzbuditi bolj pozitiven odnos do šole. Ob tem je dr. Erčulj ponudila rešitev, ki jo vidi v prenovi dela v šolah, da bo to pri otrocih vzbujalo radovednost in omogočalo inovativnost (temu naj bodo namenjene tudi domače naloge).