DR. ANDREJ BERTONCELJ SUVERENO OPRAVIL ZAGOVOR PRED ODBOROM ZA FINANCE

»Izvozniki so generator napredka in rasti v državi«

Parlamentarna komisija je potrdila ustreznost Andreja Bertonclja pri kandidaturi za ministra za finance. Dovolj zgovoren je podatek, da je njegovo ustreznost potrdilo vseh deset odbornikov. Začetne misli je posvetil nujnosti zagotavljanja stabilnosti in predvidljivosti javnofinančnega okolja s pozitivno motiviranim poslovnim okoljem.

Jasno je izrazil podporo sledenju določilom evropskega pakta in spoštovanju zlatega fiskalnega pravila. Na podoben način je deloval tudi v gospodarstvu: »Več ustvariš, več lahko deliš.« Slovenija na tej točki še ni javnofinančno konsolidirana, saj potrebuje strukturni presežek v višini 0,25 odstotka BDP-ja. Zatrdil je, da se bosta nadaljevala konsolidacija v okviru srednjeročnega cilja do leta 2020 in znižanje javnega dolga pod 60 odstotkov BDP. Napovedal je tudi rebalans proračuna za prihodnje leto in novi proračun za leto 2020. Črpanje evropskih kohezijskih sredstev poteka odločno prepočasi, saj je od letos načrtovanih 552 milijonov evrov, do zdaj pa je porabljenih le 98 milijonov evrov. V obzir bo po njegovem mnenju treba vzeti tudi manko v znesku 100 milijonov, ki ga je povzročilo zvišanje socialne pomoči. Veliko naporov namerava kandidat usmeriti tudi v dvig privlačnosti poslovnega okolja in izboljšanje gospodarske rasti. V skladu s svojim 20-letnim uspešnim delovanjem na najvišjih mestih v gospodarstvu je dejal, da mora država s pravimi pogoji, tudi po petletnem obdobju gospodarske rasti, omogočiti ustvarjanje največjega možnega BDP.

Med najpomembnejše strukturne ukrepe je uvrstil spremembe na trgu dela in celovito davčno prestrukturiranje. Pri prvi reformi se bo zavzemal za čimprejšnji vstop na trg dela, medtem ko pri davčni reformi načrtuje pravičnejšo ureditev obdavčevanja med delom in kapitalom. Dr. Bertoncelj podpira tudi davek na nepremičnine, kjer bo treba najprej urediti evidentiranje, in davek na motorna vozila. Zavzema se tudi za spodnjo mejo davka na dobiček in vključitev osebnih dohodkov iz kapitala v dohodnino, v smeri kombinacije cedularne in sintetične obdavčitve, kot je to urejeno v Avstriji in Nemčiji. Strinja se predlogi za razbremenitev obdavčitve 13. plače, manj pa je navdušen nad socialno kapico, za katero pravi: »Če tu vzamemo, moramo dobiti na drugem delu.« Na področju finančnega sistema se je zavzel za njegovo stabilnost in predvidljivost ter večjo podporo malim in srednjim podjetjem. Področje bank je sklenil z omogočanjem nemotene privatizacije bank NLB in ABANKE letos ter prihodnje leto.

 

Foto: STA