Dobre novice – s proračunom dvig pokojnin in povprečnin, višja minimalna plača in regres, nova sredstva za znanost in stanovanjske kredite

Vlada Marjana Šarca dela v dobro vseh ljudi. S proračunom vsem generacijam omogočamo boljše pogoje za življenje in delo.

Veliko smo naredili na področju pokojnin. V letu 2020 bo minimalno zagotovljena pokojnina za 40 let delovne dobe z redno februarsko uskladitvijo znašala 557 €. Če bo letošnja gospodarska rast  2,5%,  se bodo prav vsem upokojencem z decembrom 2020 pokojnine  zvišale za dodatnih 6,5 €.

Izredna uskladitev pokojnin

Občinam namenjamo najvišjo povprečnino do sedaj, 589,11 €.  Vlada  Marjana Šarca je v letu 2019 in 2020 samo s povprečninami občinami dala skoraj 80 milijonov € več.

Povprečnine

Najnižja neto plača za polni delovni čas bo v začetku le Z dvigom minimalne plače smo poskrbeli, da bodo vsi zaposleni dobili višjo plačo in regres. Najnižja neto plača za polni delovni čas bo v začetku leta 2020 znašala preko 700 €. Z dvigom minimalne plače se bo zvišal tudi najnižji regres. Tega je vlada Marjana Šarca letos že razbremenila vseh davkov in prispevkov.

Minimalna plača

REGRES

Z dvigom minimalne plače se bo zvišal tudi najnižji regres. Tega je vlada Marjana Šarca letos že razbremenila vseh davkov in prispevkov.

regres

Skrbimo tudi za mlade in izboljšujemo stanje na področju stanovanjske politike. Z dodatnimi 200 milijoni € omogočamo poroštva za stanovanjske kredite tistim, ki prvič rešujejo stanovanjsko problematiko.  V javni razpravi je namreč zakon, ki bo omogočal državna poroštva za stanovanjske kredite in z različnimi ukrepi lažje zagotavljal zadostno število najemnih stanovanj.  Cilj države je, da se do konca leta 2021 zagotovi 1500 najemnih stanovanj. V teku so tudi aktivnosti za gradnjo novih 1500 stanovanj, dodatnih 6 zemljišč pa se bo Stanovanjskemu skladu zagotovilo v prihodnjem letu.  

stanovanjska politika

Za znanost in razvoj namenjamo 393 milijonov €. S temi sredstvi zagotavljamo pogoje za stabilno in konkurenčno poslovno okolje. Zavedamo se, da uspešno gospodarstvo temelji na visoki dodani vrednosti.

znanost