Delovno srečanje predstavnikov inciativnih odborov LMŠ

Na delovnem srečanju predstavnikov iniciativnih odborov LMŠ z generalnim sekretarjem stranke LMŠ dr. Tomažem Simetingerjem in podpredsednikom stranke Igorjem Žavbijem je bil v pozitivnem in konstruktivnem vzdušju izražen velik interes tako terena kot tudi vodstva stranke, da se lokalna mreža še naprej širi in da se iniciativni odbori čimprej formirajo v lokalne odbore. Tako bo delovanje stranke še bolj obogateno z izkušnjami s terena, lokalni odbori pa bodo lahko tudi uradno pričeli izvajati vsebinske in programske cilje, ki so si jih zastavili.