Darij Krajčič: “Spoštljiv odnos do ljudi, narave in okolja je temelj naše skupnosti.”

Moje korenine so v Zadrečki dolini. Tam sem preživel najzgodnejše otroštvo v 60-ih letih, tja sem se vračal vsake počitnice in mnoge vikende. Tam sem začel svojo poklicno kariero. Zagotovo je najlepša dolina na svetu!

A kje v Zadrečki dolini? Pri Marinškovih, kmetiji med Bočno in Vologom, 32 ha, od tega 25 ha gozda.

Raj na zemlji, ki ga zagledate, ko pridete do kmetije skozi gozd. Ali veste, da je Marinškov gozd svetovno znan? V njem se izobražujejo študenti gozdarstva ljubljanske univerze, obiskujejo ga najimenitnejši strokovnja
ki s celega sveta. A zakaj? Ker je tako zelo imeniten!

Tu sem se učil prvih voženj na legendarnem zetorju 2511, v prvem razredu, nisem dosegel zavore, le sklopko. Traktor še zdaj veselo deluje! »Ti boš za birta (gospodarja) pr Marinšeki,« mi je v otroštvu večkrat dejal stric Ciril, ki z bratom Vinetom zdaj obdeluje kmetijo.

Ostrešje moje hiše je seveda iz doline, lesena uta iz Smreke Gornji Grad, »štenge« so iz Marinškovega hrasta.

Pa sem se vrnil v dolino, ne kot gospodar, ampak v svojo prvo službo, GG Nazarje. Stanovali smo na Ljubnem v bloku, tam doživeli katastrofalne poplave, se preselili v blok v Nazarje.

Dobili smo Jurija, sprva ga je pazila Marinka, ki je tako in tako pazila pol nazarskih otrok. Služboval sem v Gornjem Gradu, Nazarjah, Lučah in Šoštanju. Poleg gozdarstva smo asfaltirali tudi ceste, takrat na Lipo, v Šmihel … Imel sem krasne sodelavce, imeli smo odlične odnose.

Dolino sem spet zapustil, a se vedno znova vračal. Pomagal sem pri mostu čez Savinjo na Rečici, v dolino sem pripeljal prireditev Dan za Savinjo, ki so jo lani obiskale skoraj vse šole naše doline … Še vedno z veseljem rečem kako »p zadrečk«.

V dolino se ponovno vračam, tokrat kot kandidat za poslanca. Prepričan sem, da lahko s kombinacijo zadrečkih (zgornjesavinjskih) korenin, odličnim poznavanjem delovanja države, z veliko znanja in pestrimi izkušnjami veliko prispevam k razvoju doline. Deloval bom v dobro celotne doline, ne glede na politično barvo občinskih vodstev. Skupaj bomo ustvarjali prijaznejšo Slovenijo, dolina bo v Ljubljani spoštovana! Spoštljiv odnos do ljudi, narave in okolja je temelj naše skupnosti.