Cilj, ki mu moramo slediti je normalizacija strukture davkov, ne pa enostransko in nepredvidljivo zniževanje DDV

Danes je potekala 11. izredna seja DZ, kjer so poslanke in poslanci obravnavali predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost. To je že tretjič v nizu, kar je bil posredovan predlog znižanja stopenj DDV na predkrizno raven. V največji opozicijski stranki želijo vrnitev splošne stopnje na 20% DDV ter nižje stopnje na 8,5% DDV.

V tem času je že Vlada RS pripravila svoj predlog zakona o DDV-ju, katerega poglavitni cilj je koherentnost evropskih direktiv s slovensko zakonodajo. Poslanci in poslanke LMŠ pri predlogu opozarjajo na zavajajoč podatek, da negativnih finančnih učinkov na državni proračun ne bo, pri tem pa ni navedenih nobenih finančnih izračunov. »Medtem je na drugi strani izdelana ocena vlade, da bi skupen učinek znižanja stopenj DDV in uvedba dodatne nižje stopnje imel za posledico skoraj 580 mio EUR izpada prihodka v državnem proračunu. Od tega 330 mio EUR zaradi znižanja splošne in nižje stopnje in dodatno 250 mio EUR zaradi uvedbe dodatne nižje stopnje,« je v obrazložitvi stališča poslanske skupine LMŠ dejal Igor Peček.

Poslanke in poslanci LMŠ so v skupnem stališču izpostavili tudi razpravo Sveta EU v zvezi z zakonodajnim paketom sprememb na področju DDV in EU. Menijo namreč, da bi v Sloveniji bil neprimerno primernejši čas za razmislek o sistemu nižjih stopenj DDV, ko bo sprejet posodobljen sistem DDV na ravni Evropske unije. V predlogu novele zakona jih je zmotilo tudi to, da bi uvedba višje stopnje rešila probleme socialno ogroženih državljanov, saj obenem ne navaja kako in kje. Po mnenje poslanske skupine LMŠ bi več naredili z načrtovanimi ukrepi Vlade RS kot so: dvig minimalne plače, dvig odmernega odstotka za izračun pokojnine, ohranitev socialnih transferjev na obstoječi ravni s hkratno restriktivno kontrolo upravičenosti.

Cilj, ki mu moramo slediti je normalizacija strukture davkov, ne pa enostransko in nepredvidljivo zmanjševanje oziroma povečevanje brez celovite analize učinkov na proračun.

Zadnji pomislek poslancev in poslank LMŠ je opozoril na nepredvidljivost znižanja cen ob znižanju stopnje DDV-ja. »Ali bodo ponudniki blaga in storitev ob znižanju DDV res spustili cene, ali bo razlika ostala v zvišanju marž, cene proizvodov pa bodo ostale enake.«

DZ je odločal tudi o imenovanju dveh članov sveta Agencije za energijo.