Če vlada ljudem, pa čeprav v imenu zajezitve širjenja virusa, prepoveduje gibanje, tu ne sme biti niti kančka dvoma.

Prav je, da ustavno sodišče razjasni vse dvome o (ne)ustavnosti vladnega odloka oziroma njegovih členov, zlasti, ker gre pri teh ukrepih za posege v temeljne človekove pravice in svoboščine. Če vlada ljudem, pa čeprav v imenu zajezitve širjenja virusa, prepoveduje gibanje, tu ne sme biti niti kančka dvoma. Tak ukrep mora biti v celoti zakonit in v skladu z ustavo. 

LMŠ bo vselej zahteval in branil spoštovanje ustave, zakonito delovanje ter demokratične vrednote. Tu bomo vladi še posebej gledali pod prste. Zakaj takšno nezaupanje – odgovor naj vlada poišče v svojih dosedanjih ravnanjih.

Se pa v LMŠ vse bolj sprašujemo tudi o smotrnosti prepovedi gibanja med občinami. Najprej – podatki o okužbah kažejo, da t. i. razposajena sobota, zaradi katere so gibanje ljudi omejili na domače občine, vendarle ni bila tako razposajena, da bi bil ukrep upravičen. Kot v posmeh državljanom, ki zapovedane ukrepe spoštujejo, pa se nekateri ministri s predsednikom države na čelu pred kamerami sprehajajo brez mask in varnostne razdalje. Opravičujejo se, češ, da je šlo za zdrs. Ko se je takšen oziroma celo manjši zdrs zgodil državljanom, ti priložnosti za opravičilo ali popravni izpit niso dobili. Takoj so bili sankcionirani – z omejitvijo gibanja, nekateri tudi z globami. 

Skrbi nas tudi dejstvo, da nekateri podatki in ocene kažejo, da je število aktivno okuženih veliko nižje, kot nam prikazuje vlada. Uradni podatki, ki nam jih predstavljajo, namreč še vedno kažejo le skupno število okuženih od prvega dne do danes in ne prikazujejo trenutnega stanja. 

V medijih beremo, da se je vlada seznanila z oceno NIJZ, da je aktivno obolelih trenutno okoli 350, večina teh pa je v domovih za starejše. Zakaj tega ni povedala javnosti? Zakaj prikriva te podatke in ocene? Je namen strašenje ljudi? Je namen upravičevanje nekaterih ukrepov – tudi prepovedi gibanja med občinami – ki glede na omenjene ocene očitno niso potrebni? 

Še bolj pa nas skrbi, ker ugotavljamo, da je vlada – medtem ko je svojo pozornost usmerila v nadzor meja, tako občinskih kot tudi naše južne meje – premalo naporov namenila ključni težavi: širjenju virusa v domovih za starejše, kjer – vemo – bivajo najranljivejši. Ukrepi, ki bodo zajezili ta žarišča, morajo zdaj imeti absolutno prednost. V LMŠ vlado pozivamo, naj najde način, kako bo javnost seznanila z vsemi pomembnimi podatki in jih postavila v ustrezen kontekst. Vlado pozivamo, naj vse napore vloži v učinkovito preprečevanje širjenja okužb v domovih za starejše. Prav tako vlado pozivamo, naj pri uvajanju in sproščanju ukrepov upošteva mnenje stroke, predvsem pa naj se vzdrži vsakršnega neutemeljenega posega v človekove pravice.

Naj na koncu opozorimo na nujno potrebne jasne, pravične in transparentne ukrepe za zagon gospodarstva. Nujno je, da se vključijo spregledane skupine, na katere je bila vlada pravočasno opozorjena pa je opozorila takrat preslišala. Cilj mora biti dobrobit ljudi, cilj mora biti preprečiti zlasti socialno stisko.