»ČAS JE ZA NOVO GENERACIJO« – MARJAN ŠAREC NA SOOČENJU NA PLANET TV

Na sinočnjem soočenju voditeljev devetih strank, ki jim predvolilne raziskave obetajo največ podpore, je stališča stranke predstavil predsednik Marjan Šarec. Osrednje teme soočenja so se nanašale na: zadnje podatke o podpori strank, možnosti sodelovanja med strankami po volitvah, stanje v slovenskem zdravstvu, gospodarstvo in javni sektor ter arbitražo in tokove migrantov.

Uvodoma, ko je bilo govora o mogoči koaliciji s stranko SDS, je Marjan Šarec izjavil, da bo stranka Lista Marjana Šarca sestavljala vlado, v kateri pa ne bo stranke SDS. »Čas je za novo generacijo,« je dodal v nadaljevanju in poudaril, da stranka Lista Marjana Šarca lahko sestavi razvojno naravnano koalicijo, ki bo usmerjena naprej.

V zdravstvu vlada kaos, čakalne vrste ostajajo pereč problem. Predsednik je za rešitev iz trenutne situacije v zdravstvu predlagal vrsto ukrepov: izboljšanje vodenja zavodov, izrabo vseh razpoložljivih resursov, ki so na voljo pri zmanjševanju čakalnih vrst, tudi tujino, digitalizacijo zdravstvenega sistema, poenotenje in vzpostavitev pregleda nad javnimi naročili, nakup opreme brez posrednikov. Podprl je predlog Zdravniške zbornice Slovenije za ustanovitev sklada za izplačilo odškodnin za posledice napak med zdravljenjem (odškodninski sklad in uvedba nekrivdnih odškodnin), ki bi deloval v korist varne obravnave pacientov. Vodenje bolnišnic pa bi izboljšal z zmanjšanjem števila članov sveta zavodov, večjo strokovnostjo le-teh, v njih bi vladi zagotovil več odločujoče besede.

Na več kot dveurni razpravi, ki se je dotaknila tudi področja gospodarstva, je predsednik stranke predstavil predloge za izboljšanje plač, izpostavil je potrebo po večjih investicijah, ki bi omogočile večji dohodek. Mlade, ki odhajajo iz Slovenije, bi zadržal z dostopnejšimi stanovanji, delovnimi mesti z višjo dodano vrednostjo in stimulativnim delovnim okoljem.