Brane Golubović: Zakon o vodah je treba zavrniti na referendumu – v korist zdrave pitne vode, čistega okolja, javnega dobra, države in ljudi

Danes se je začelo zbiranje 40.000 podpisov za razpis referenduma o zakonu o vodah. Zakonu sem skupaj z 37 poslankami in poslanci nasprotoval.

Zakaj podpiram referendum?

Ker se je zakon o vodah spreminjal brez sodelovanja vodarske stroke in civilne družbe ter po skrajšanem postopku oz. na hitro.

Ker mi ni vseeno, kako ravnamo z našo podtalnico iz katere se s pitno vodo oskrbuje prebivalstvo. Ogrožanje površinskih voda vpliva na ogroženost podtalnice.

Ker sprememba 37. člena omogoča, da se bo lahko gradilo določene vrste objektov in enostavnih objektov na vseh priobalnih in vodnih zemljiščih v državi, kar je odločno preširoka določba in predstavlja resno tveganje za degradacijo teh zemljišč in posledično za onesnaževanje površinskih in tudi podzemnih voda. To bo povzročilo nepopravljive posledice na stanje voda in tudi odprlo vrata uveljavljanju prakse omejevanja dostopa do vode kot javne dobrine. Gre samo za vprašanje časa kdaj se bo to zgodilo.

Ker sem odgovoren do pitne vode in prihodnosti in smo zato ljudje leta 2016 dosegli, da se je pravica do pitne vode zapisana v Ustavi RS. Temu primerno se je potrebno tudi vesti, ko se spreminja zakonodaja iz tega področje.

Ne nasprotujem strokovno utemeljeni, smiselni in nadzorovani gradnji na določenih priobalnih zemljiščih. Že sedaj je bilo možno graditi igrišča in rekreacijske površine, turistične objekte, pomole, čolnarne ipd. A sedaj bo to možno prav povsod in bolj enostavno. Gre za zelo obsežen seznam objektov, kaj se lahko po novem gradi na vseh obalah in tudi vodnih zemljiščih rek, jezer, potokov, morja… (nastanitveni in gostinski objekti, trgovine, parkirišča, terminali, upravne stavbe, obredne stavbe, šole in vrtci, pokopališča, lope, garaže, ograje …). Razprava o omejeni in nadzorovani gradnji je potrebna, čemur pritrjuje tudi stroka, ki vseskozi opozarja, da je potrebno izvesti celovito vrednotenja priobalnih zemljišč in odgovoriti na vprašanje, katere dejavnosti in posledično objekti so začasno ali trajno možni na določenih priobalnih zemljiščih. Šele tedaj bi lahko dopolnili zakon o vodah. Bližnjic pri vodi ne sme biti.

Zakon o vodah je treba zavrniti na referendumu – v korist zdrave pitne vode, čistega okolja, javnega dobra, države in ljudi. Morebitne spremembe zakona pa pripraviti v sodelovanju s stroko in civilno družbo ter s pogledom v prihodnost – kako strateška dobrina bo pitna voda.

Prvi korak pa je, da vsi skupaj pomagamo civilni družbi, da zbere 40.000 podpisov v 35 dneh za razpis referenduma. Če nam je leta 2016 uspelo v kratkem času zbrati 52.000 podpisov za vpis pravice do pitne vode v Ustavo, verjamem, da bo Sloveniji uspelo v 35 dneh zbrati 40.000 podpisov. Če kje, je to trenutek, ko lahko ljudje, skupnost in država pokažemo enotnost.

Kako lahko civilni družbi oddate tudi vi svoj fizični ali elektronsko podpisom oz. podporo, sam sem ga danes oddal, lahko vidite na povezavi: https://zapitnovodo.si/kako-oddati-podpis-podpore…/

Brane Golubović, vodja poslanske skupine LMŠ