Brane Golubović: Ustrezno prezračevanje, spodbude za delo na domu, brezplačno testiranje … tudi to je pomembno za zajezitev virusa.

Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović je na Vlado Republike Slovenije ponovno naslovil pobudo za sprejetje nujnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom. Že marca je pristojnim predlagal konkretne predloge, julija pa s poslanskim vprašanjem ponovno opozoril na nujnost sprejetja dodatnih ukrepov, s katerimi bi zajezili širjenje okužb. Pa se ni zgodilo nič. Vlada kot najpomembnejši ukrep v boju s covid krizo prepoznava cepljenje, drugim ukrepom pa ne posveča zadostne pozornosti.

V zadnjem času število okužb nenadzorovano narašča, precepljenost v državi pa je zaradi vladne neustrezne in klientelistične kampanje cepljenja nizka. Cepljenje proti covidu ni edini način za preprečevanje širjenja okužb in hujših zdravstvenih težav ljudi, čeprav je zelo pomemben. Kot je v pobudi zapisal vodja poslanske skupine LMŠ, bi bilo treba sprejeti še naslednje ukrepe:

  • Takojšnja uvedba sistematičnega prezračevanja v vseh javnih ustanovah.
  • Uvedba priporočil oziroma protokolov za zgodnje zdravljenje oseb s potrjeno okužbo na koronavirus ali oseb, ki so bile v rizičnem stiku.
  • Uvedba 100-odstotnega nadomestila plače zaradi odsotnosti z dela zaradi potrjene okužbe s koronavirusom ali odrejene karantene.
  • Ponovna uvedba brezplačnega hitrega antigenskega testiranja za vse zdravstveno zavarovane osebe.
  • Priprava načrta za aktivacijo dodatnih prostorov za izvajanje pouka v manjših skupinah v izobraževalnih ustanovah.
  • Spodbude za delo na domu.
  • Pri sprejemanju odločitev nujno upoštevati predloge in priporočila stroke.
  • Ustrezno komuniciranje z javnostjo.

Hkrati je pozval tudi k podpori novele zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, ki smo jo pripravili v LMŠ in s katero želimo nadomestilo delno izgubljenega dohodka zaradi odrejene karantene ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile omogočiti tudi samozaposlenim. Ti po trenutni zakonodaji niso upravičeni do nikakršnega nadomestila zaradi odrejene karantene, zato številni samozaposleni zaradi potrebe po preživetju v tem času ne spoštujejo odrejene karantene in potencialno širijo virus.

Pobudo v celoti najdete tukaj.