Brane Golubović: Bo vlada nadaljevala smer, ki jo je začrtala vlada Marjana Šarca in mladim ter mladim družinam olajšala pot do lastnega stanovanja?

Poslansko vprašanje Braneta Golubovića, naslovljeno na finančnega ministra Andreja Širclja.

V času vlade Marjana Šarca se je končno pospešilo reševanje vprašanja stanovanjske problematike v Sloveniji.  Med drugim je bil januarja letos v javni obravnavi predlog Zakona o poroštvih države za stanovanjske kredite, ki bi mladim in mladim družinam olajšal dostop do nakupa lastnega stanovanja.

Državno poroštvo bi bilo po predlogu namenjeno mladim do 35 let, mladim družinam z vsaj enim predšolskim otrokom, zaposlenim za določen čas ter prekarno zaposlenim, starim do 40 let, ki si želijo in zmorejo kupiti lastno stanovanjsko nepremičnino. S tem bi omogočili dostop do kreditov osebam, ki zaradi oblike zaposlitve niso bile primerne za najem kredita oziroma olajšati začetek samostojne življenjske poti mladim in mladim družinam.

Pred tem smo stranke takratne koalicije ob obravnavi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 sprejele amandma, ki je za ukrepe stanovanjske politike zvišal najvišji možni obseg izdanih državnih poroštev za 200 milijonov za posamezno leto.

V obstoječem zakonu je torej 200 milijonov evrov letno namenjenih za državna poroštva za kredite državljanov, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje in jim oblika zaposlitve oziroma višina dohodka ne omogočata samostojne pridobitve kredita – to so mladi, mlade družine, prekarno zaposleni, itd.

Zato vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović ministra za finance sprašuje:

Ali bo vlada sledila že začrtani smeri in nadaljevala s postopkom obravnave predloga Zakona o poroštvih države za stanovanjske kredite, ki bi mladim in mladim družinam olajšal dostop do nakupa lastnega stanovanja?