Božidar Pilej: Živimo v času, ki je drugačen.

Temeljni problem je, da mnoge dejavnosti ne morejo izvajati svojega temeljnega poslanstva. Država sicer mnogim priskoči na pomoč, vendar tega ne bo mogoče početi v nedogled in tudi proračunske primanjkljaje bo treba v prihodnje izravnati. Vsekakor bo nastopil čas, ko bodo lahko gospodarstvo in drugi družbeni podsistemi normalno poslovali.

In kaj lahko v teh razmerah prispevamo občinski svetniki? Razvoj predvsem pa zadovoljstvo ljudi nista vedno povezana le s finančnimi sredstvi. Filozofija, da več ko je denarja, bolje je, ni vedno edina pot razvoja in zadovoljstva. V vseh in tudi današnjih časih veliko pomeni tudi to, da razumemo drug drugega, da ustvarjamo pogoje pravične delitve.

Bolje je tudi, ko se politične stranke medsebojno dogovarjamo v duhu splošne kulture, dobrih odnosov in spoštovanja. Svetnice in svetniki moramo biti celovite osebnosti, dorasli svojemu poslanstvu in vlogi. Občinska uprava ima svojo vlogo in mora delovati v duhu pravne države. Spoštovati mora najožja pravila in predpise in biti pri njihovem izvajanju učinkovita, poenostavljena in se izkazovati z drobnimi, konkretnimi rezultati. Prisluhniti mora ljudem in odgovoriti na vsa njihova vprašanja. Začrtane programe in projekte je treba realno presoditi in realizirati. Izhodišče so viri in sredstva. Znanje je potrebno, vendar brez »odkrivanj tople vode«, delitev sredstev pa mora temeljiti na jasnih merilih.

Občino Kamnik moramo v slovenskem in širšem prostoru predstavljati kot blagovno znamko in skrbeti za njeno prepoznavnost. Kamniške »bisere« moramo biti sposobni ponuditi ožjemu in širšemu okolju. Prišlo je novo leto, dovoljene so želje, štejejo pa predvsem dejanja. Srečno.

Božidar Pilej, občinski svetnik