Entries by Matej Špehar

200 milijonov evrov letno tudi za državna poroštva za stanovanjske kredite

Koalicija je danes z dopolnilom k predlogu zakona o izvrševanju proračuna 2020/2021 povečala sredstva za državna poroštva v višini 200 milijonov evrov za posamezno leto. S temi sredstvi bomo poroštva omogočili tudi za stanovanjsko politiko. Vlada Marjana Šarca namreč pripravlja zakon, ki bo omogočal državna poroštva za kredite državljanov, ki prvič rešujejo stanovanjski problem, a […]

Minister Rudi Medved je predstavil predloge za spremembe plačnega sistema

Minister za javno upravo Rudi Medved ob predstavitvi predlogov izhodišč sprememb plačnega sistema: “V predlaganih izhodiščih zagovarjamo rešitve, katerih bistvo je ustrezno nagrajevanje, spodbujanje in motivacija zaposlenih v javnem sektorju. Ker predpisov ne pišemo v pisarnah, ampak na osnovi najširšega dialoga, želimo dobiti čim več mnenj in odzivov vseh deležnikov.” Ali je povezava med plačilom […]

Vlada Marjana Šarca že ukrepa

V okviru stanovanjske politike države so se v drugi polovici leta 2019 že začele stanovanjske investicije, ki imajo za cilj do konca leta 2021 zagotoviti 1500 najemnih javnih stanovanj. Vzporedno so se začele tudi aktivnosti za gradnjo novih 1500 stanovanj, za kar so gradbene parcele že zagotovljene. Dodatnih 6 zemljišč za gradnjo pa se bo […]

2. zbor članic in članov lokalnega odbora tudi v Velikih Laščah

V Velikih Laščah so v sredo 6. novembra pripravili 2. zbor članic in članov lokalnega odbora LMŠ Velike Lašče in s tem dejanjem tudi zaključili konstituiranje odbora. Za podpredsednika lokalnega odbora LMŠ Velike Lašče je bil izvoljen Matic Krašovec, v tričlanski izvršni odbor pa so bili izvoljeni Valerija Hren, Matej Rupar in Nejc Hočevar. Predsednik […]

2. zbor članstva lokalnega odbora LMŠ tudi v Zagorju ob Savi

V Zagorju ob Savi, kjer lokalni odbor LMŠ uspešno deluje tako na ravni občine kot tudi krajevnih skupnosti, je občinski svetnik in predsednik lokalnega odbora LMŠ Zagorje ob Savi, ter predsednik krajevne skupnosti Izlake Sašo Vučko s svojo ekipo izvedel 2. zbor članstva, kjer so izvolili podpredsednico Petro Juvan in tričlanski izvršni odbor v sestavi […]

Sodelovanje z Levico

Danes se je zgodil prvi prenos zemljišč na stanovanjski sklad za gradnjo 589 stanovanj in 90 vrstnih hiš. V naslednjem letu sledijo še ostala zemljišča, s čimer povečujemo fond neprofitnih stanovanj in mladim ter njihovim družinam omogočamo dostop do večjega števila stanovanj. S tem izpolnjujemo tudi eno izmed zavez sporazuma koalicije in Levice. Obenem bi […]

2. seja svetniškega kluba LMŠ

Stranka LMŠ je v petek, 18. oktobra na Trubarjevi domačiji v Velikih Laščah pripravila 2. sejo svetniškega kluba LMŠ. Občinske in mestne svetnice in svetniki LMŠ iz vse Slovenije so se zbrali na delovnem srečanju, ki je bilo predvsem v znamenju izobraževanja na področju občinskega proračuna, kjer je Rajko Puš, vodja sektorja za sistem financiranja lokalnih […]

Predsednik vlade Marjan Šarec: obžalujemo, da je Evropska komisija sprejela politično odločitev o tako pomembnem vprašanju.

Obžalujemo, da je Evropska komisija o tako pomembnem vprašanju odločala tik pred zaključkom svojega mandata in sprejela politično odločitev. Slovenija pričakuje, da bo Hrvaška v nadaljevanju izpolnila vse potrebne pogoje, tako tehnične kot pravne vključno s spoštovanjem vladavine prava za vstop v schengenski prostor. Med drugim mora Hrvaška izkazati sposobnost učinkovitega varovanja zunanje meje in […]

Tudi v Črnomlju 2. zbor lokalnega odbora LMŠ

V Črnomlju so v ponedeljek 21. oktobra na 2. zboru članstva izvolili vse manjkajoče organe lokalnega odbora LMŠ Črnomelj. Podpredsednica je postala Anja Luznar, člani izvršnega odbora pa Irena Frankovič, Uroš Vranešič in Mirko Đaković. Predsednica lokalnega odbora LMŠ Črnomelj Vesna Fabjan je predstavila dosedanje delo svetniške skupine, pri katerem zelo aktivno sodelujejo tudi ostali […]

Vstop Republike Hrvaške v schengensko območje

Evropska komisija naj bi 22. oktobra 2019 sprejela odločitev o oceni napredka Republike Hrvaške pri izpolnjevanju zahtev za vstop v schengensko območje. Schengenski sporazum je eden od pomembnejših dosežkov EU, ki državljanom EU ne omogoča le prostega gibanja, temveč tudi zbližuje vse države članice, povečuje mednarodno sodelovanje, spodbuja trgovino in turizem ter povezovanje med različnimi […]