Entries by Matej Špehar

Tudi v Črnomlju 2. zbor lokalnega odbora LMŠ

V Črnomlju so v ponedeljek 21. oktobra na 2. zboru članstva izvolili vse manjkajoče organe lokalnega odbora LMŠ Črnomelj. Podpredsednica je postala Anja Luznar, člani izvršnega odbora pa Irena Frankovič, Uroš Vranešič in Mirko Đaković. Predsednica lokalnega odbora LMŠ Črnomelj Vesna Fabjan je predstavila dosedanje delo svetniške skupine, pri katerem zelo aktivno sodelujejo tudi ostali […]

Vstop Republike Hrvaške v schengensko območje

Evropska komisija naj bi 22. oktobra 2019 sprejela odločitev o oceni napredka Republike Hrvaške pri izpolnjevanju zahtev za vstop v schengensko območje. Schengenski sporazum je eden od pomembnejših dosežkov EU, ki državljanom EU ne omogoča le prostega gibanja, temveč tudi zbližuje vse države članice, povečuje mednarodno sodelovanje, spodbuja trgovino in turizem ter povezovanje med različnimi […]

Tudi v Preboldu 2. zbor članic in članov LMŠ

V Preboldu so v sredo 16. oktobra na 2. zboru članic in članov do konca izvolili vodstvo lokalnega odbora LMŠ Prebold. Članice in člani so za podpredsednika izvolili Simona Šketo. V izvršni odbor pa so bili izvoljeni Bernardka Prevoršek, Alojzija Kladnik in Damjan Drakšič. V Preboldu trenutno v občinskem svetu uspešno deluje svetnica LMŠ Janja […]

2. zbor članov in članic lokalnega odbora LMŠ Ljubljana

V Ljubljani je lokalni odbor LMŠ Ljubljana v ponedeljek 14.10. izvedel 2. zbor članov in članic, kjer so za podpredsednico izvolili Meto Škufca, v izvršni odbor pa Slavka Mlakarja, Bojana Majiča in Majdo Kelenc. Predsednica lokalnega odbora LMŠ Ljubljana Katja Damij je povzela vsebino dela v prvem letu delovanja v Mestnem svetu in vse članice […]

[VIDEO] Tomaž Simetinger je novi generalni sekretar stranke LMŠ

Predsednik LMŠ Marjan Šarec je za novega generalnega sekretarja stranke izbral Tomaža Simetingerja. »Zdi se mi pomembno, da je širok človek, je odprtih misli in bo znal združevati različno misleče, kar je tudi temeljni cilj stranke,« je predsednik LMŠ svojo odločitev pojasnil novinarjem. Predsednik LMŠ je ob tem izrazil prepričanje, da bo novi generalni sekretar […]

Zaključeno kontituiranje lokalnega odbora LMŠ Dravograd

Tudi v Dravogradu, v dvorcu Bukovje, so v četrtek 10. oktobra na 2. zboru članstva zaključili konstituiranje lokalnega odbora LMŠ Dravograd. Izjemno veseli ob novici, da je vlada potrdila poroštveni zakon za projekt 3. razvojne osi, ki bo Koroško končno približal ostalim regijam v Sloveniji, so za podpredsednika izvolili Marjana Epška, v tričlanski izvršni odbor […]

Jerca Korče: Tuliti, da bi rešil Slovenijo in hkrati v istem dihu delaš vse, da bi zrušil osnovne demokratične načine je … (dopolnite sami)

Sodelovanje Slovenske obveščevalno – varnostne agencije s Komisijo za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb lahko ocenim kot zelo korektno in konstruktivno. Parlamentarni nadzor obveščevalnih in varnostnih služb ima posebno mesto v sistemu demokratične države. Zavedam se pomena parlamentarnega nadzora kot enega izmed nadzorov dejavnosti in ukrepov obveščevalnih in varnostnih služb. Vsak organ v državi se […]

Drugi zbor članstva LMŠ Domžale

V Domžalskem domu so se v sredo 9.10. na drugem zboru članstva zbrali članice in člani lokalnega odbora LMŠ Domžale. Izvolili so podpredsednico odbora Andrejo Zabret in tričlanski izvršni odbor v sestavi Justina Koprivšek, Boštjan Mišič in Frančišek Ravnikar. Zbrane sta najprej nagovorila poslanka v DZ RS Andreja Zabret, ki je povedala da je delo […]

2. zbor članic in članov LMŠ z območja občine Kranj

26. septembra je v Kranju potekal 2. zbor članic in članov LMŠ z območja občine Kranj. Predsednik lokalnega odbora LMŠ in tudi podžupan Kranja Robert Nograšek je poudaril nujnost, da se sedaj, ko je bil odbor v celoti konstituiran, začnejo še pogosteje dobivati in še aktivneje delati, da se ustvari pogon, ki bo uspešno funkcioniral […]