Andreja Zabret: Vlada z demografskim skladom ne želi zagotavljati pokojnin, temveč uresničuje zgolj svoje interese

Vlada na čelu z SDS se je na že tako dolg spisek škodljivih odločitev za Slovenijo namenila dodati še eno – predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu (ZNDS).

Problematika, ki naj bi jo urejal demografski sklad, je sicer resna in je ne gre podcenjevati. V Sloveniji vsako leto na trg dela pride 20 tisoč mladih, vendar se hkrati 30 tisoč ljudi upokoji. Slovenskemu trgu dela tako letno izpade 10 tisoč novih delavcev.  Po projekcijah Umarja, ki sicer ne upoštevajo migracij, se bo tako v Sloveniji število delovno sposobnih leta 2026 v primerjavi z letom 2006 zmanjšalo za 150 tisoč, število starejših od 65 let pa se bo povečalo za 180 tisoč. Poleg tega napovedi kažejo tudi, da bo Slovenija do leta 2060 v vrhu držav glede na delež populacije starejše od 65 let. Ti podatki in razmerja kažejo, da se bo pokojninska blagajna v letih, ki prihajajo, znašla v še bolj nezavidljivem položaju. Sklad

Omenjeni predlog zakona je eden najpomembnejših zakonov aktualne vlade. Vendar pa ta pozablja, da je zakon enako, če ne celo bolj pomemben tudi za vse državljane – tako starejše kot mlajše. Zato je skrb vzbujajoče, da se aktualna vlada sprejemanja zakona loteva kot običajno – brez vsakršnega dialoga s tistimi, ki jih zakon zadeva. V opoziciji smo vlado pozvali k izvedbi socialnega, medgeneracijskega in strokovnega dialoga v zvezi z ZNDS. Predlagali smo številne amandmaje za izboljšanje predloga zakona. Predlagali smo tudi, kar bi bilo za takšen predlog zakona nujno, naj se na matičnem odboru opravi javna predstavitev mnenj vseh, ki jih zakon zadeva. Seveda so bili naši pozivi preslišani, predlogi pa prezrti. Na odbor za finance se je prikazal le minister za finance, ki naj bi predstavil vsa potrebna mnenja in odgovoril na vprašanja. Ta poteza je seveda pokazala na sprenevedanje s strani vlade in koalicije, zato smo skupaj z ostalo opozicijo sejo odbora obstruirali.

Zakon je škodljiv predvsem zato, ker v resnici sploh ne gre za ustanovitev sklada v pravem pomenu besede, ki bi plemenitil državno premoženje, akumuliral sredstva in ter tako v prihodnje zagotavljal stabilne in dostojne pokojnine. Vlada v resnici skuša vso državno premoženje skoncentrirati pod eno streho, ter tako prevzeti (politični) nadzor nad njim ter preko tega povečati svoje pristojnosti za poseganje v institucije, v katerih nima kaj iskati. Poleg tega pa se z vzpostavitvijo nacionalnega demografskega sklada odpira tudi možnost takojšnje in nepremišljene razprodaje tistega nekaj premoženja, kar kot država sploh še imamo. ZNDS tako ne prispeva k dolgoročni vzdržnosti pokojninske blagajne ter javnih financ in nenazadnje splošni blaginji državljanov, kar naj bi bil njegov glavni namen, pač pa je namenjen predvsem uveljavljanju bolj ali manj prikritih interesov vladajoče stranke in njenih koalicijskih partneric.

Zato bomo v LMŠ izčrpali vse možnosti, da se sprejetje predloga zakona ustavi in prepreči. Res je, da z demografskim skladom zamujamo že vsaj deset let, vendar je zakon, ki ureja in določa prihodnost tako mladih kot starejših, treba sprejeti s splošnim konsenzom in sodelovanjem, ne pa rokohitrsko in samovoljno, saj smo videli, kako je tovrsten način dela pomagal pri reševanju epidemije. Bolj malo oziroma nič.

Andreja Zabret, poslanka LMŠ