Andreja Zabret: Računovodje kot talci vladne ignorance, zamujanja in izigravanja ustave

Čeprav vlada ves čas zatrjuje, da spoštuje vladavino prava, ravna prav nasprotno. Ena izmed tovrstnih pravno spornih in škodljivih potez je zagotovo tudi novela zakona o izvrševanju proračuna republike Slovenije (ZIPRS). Z njo skuša vlada izsiliti povišanje obrambnih izdatkov, prerazporejanje EU sredstev in znižanje standardov poročil javnih zavodov, vanjo pa je vključila tudi podaljšanje rokov za oddajo letnih poročil, za kar računovodski servisi vlado prosijo že nekaj mesecev.

Višanje izdatkov za obrambo je vlada skušala doseči z zakonom o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovensko vojsko v obdobju 2021-2026 (ZZSISV26), ki je svojevrsten zakonski obvod. Investicije v slovensko vojsko so namreč v zakonu o izvrševanju proračuna 2020-2021 (ZIPRS) že določene kot izjema, seveda z določeno finančno omejitvijo, zato posebnega zakona dejansko ne bi potrebovali, če si vlada ne bi zamislila tako visoke številke – 780 milijonov evrov. Ustavno sodišče je zaradi razpisa referenduma izvajanje omenjenega zakona zadržalo in ker je vlado očitno strah, da bo referendum dejansko omogočilo, je že našla nov način kako si bo »zrihtala« denar.

Tokrat želi s sprejetjem novele ZIPRS obiti odločitev ustavnega sodišča in tako omogočiti investicije v Slovensko vojsko, kot so si jih zamislili. V predlagani noveli bi vojski omogočili nabavo opreme mimo pravil, ki veljajo za ostale – brez vnaprej zagotovljenih proračunskih sredstev in brez ustreznih omejitev. Novela ZIPRS ureja enak predmet kot ZZSISV26, katerega izvajanje je zadržalo ustavno sodišče. Sprejetje ZIPRS-a bi tako pomenilo nespoštovanje ustavnega sodišča in pa izigravanje pravice do referenduma. Vlada očitno na vsak način želi preprečiti, da bi ljudje izrazili svoje stališče, čeprav naj bi vladala ravno v imenu in za ljudstvo.

Da ne bo pomote, v LMŠ se zavedamo potrebe po modernizaciji Slovenske vojske, vendar ne za vsako ceno, pač pa ob upoštevanju splošnega javnofinančnega stanja v državi. Epidemija še ni končana, še vedno imamo popolnoma zaprte gospodarske panoge, kot so gostinstvo in turizem, industrija srečanj … pri trenutni epidemiološki sliki pa ne vemo, kaj nas še čaka. Namesto vlaganj v vojsko, naj se vlada raje posveti izhodni strategiji in okrevanju po COVID-19.

Edina dobra rešitev, ki jih predvideva novela ZIPRS-a, je člen, ki računovodjem podaljšuje rok za oddajo letnih poročil. Vlada je očitno prepoznala in upoštevala pozive računovodij in LMŠ-ja. Pa vendar prepozno. Na ta problem s pozivi in prošnjami računovodje opozarjajo že od januarja in nerazumljivo je, zakaj je treba ljudi toliko časa puščati v negotovosti in stiskah ter na njih izvajati pritisk. V zadnjem letu so računovodski servisi namreč še dodatno obremenjeni. Zaradi PKP-jev imajo dvakrat več dela, saj so ukrepi zapleteni in nejasni. Kot je bilo zapisano v eni izmed prošenj računovodji za pomoč: »Brez našega dela bi vsi PKP-ji izzveneli v prazno, kajti mi smo tisti, ki smo jih spravili med podjetnike«.

Obstaja pa tudi možnost, da se podaljšanje rokov za oddajo, ki je vključeno v novelo ZIPRS, po tej poti ne bo udejanjilo. Predvsem zaradi (ustavno) spornega člena, ki zagotavlja investicije v vojsko. Levica je začela z zbiranjem podpisov za razpis referenduma, kar pomeni, da bo izvajanje zakona morda zadržano. Zdi se mi nespoštljivo in nesramno s strani vlade, da podaljšanje za oddajo letnih poročil vključuje v zakon, ki vsebuje tudi ustavno sporne in škodljive člene in tako na nek način izsiljuje sprejetje zakona s stiskami in strahom računovodji. Kljub vsemu – tudi če bo izvajanje zakona kakorkoli zadržano, bomo v LMŠ še naprej iskali poti, kako računovodjem pomagati. Tako FURS kot AJPES sta sicer omogočila oddajo letnih poročil in davčnih obračunov tudi po 31. marcu. A kljub temu ne vemo, kakšne bodo morebitne posledice za tiste, ki bodo uraden rok zamudili, zakon, ki ga podaljšuje, pa ne bo uveljavljen.

Zato je Brane Golubović v imenu poslanske skupine LMŠ vlado pozval k jasni in nedvoumni rešitvi ali vsaj zagotovilu.