Andreja Zabret: Nov zakon o dolgotrajni oskrbi mora v ospredje postaviti uporabnika

Na posvetu o dolgotrajni oskrbi pri predsedniku republike je stranko LMŠ predstavljala Andreja Zabret.

Epidemija koronavirusa je še dodatno razgalila pomanjkljivosti sistema dolgotrajne oskrbe tako na socialni kot na zdravstveni ravni. Epidemija je najmanj prizanesla prav starostnikom, saj je bilo kar 80 odstotkov umrlih s covidom-19 oskrbovancev domov za starejše.

»V naši državi trenutno prevladuje predvsem institucionalna oblika storitev, manj razvit imamo sistem skupnostnih oblik bivanja in varstva. Naj ponazorim s primerjavo: v Sloveniji smo v letu 2015 za institucionalno varstvo namenili 77 % izdatkov, za oskrbo na domu pa le 23 %. Druge države Evropske unije imajo ta sredstva razporejena približno 50 % sredstev za institucionalno in 50 % sredstev za oskrbo na domu.«

Starejše osebe bi tako lahko dalj časa bivale v domačem okolju, s čimer bi zmanjšali pritisk na institucionalno oskrbo. Poleg tega bi domače okolje pozitivno vplivalo na starostnike – tako psihično kot tudi fizično.

Največ razhajanj pa se vedno znova pojavi pri vprašanju financiranja novih oblik dolgotrajne oskrbe, kar je največja ovira pri sprejemanju potrebne zakonodaje.

»Zato bo potrebno najti nekakšen konsenz in vzpostaviti finančni model, ki bo temeljil na delitvi odgovornosti med posameznikom, družino, lokalno skupnostjo in državo, torej na kombinaciji javnih in zasebnih finančnih virov.«

Andreja Zabret je na koncu poudarila, da v Sloveniji potrebujemo sistem dolgotrajne oskrbe, ki bo vsem upravičencem zagotovil ustrezno raven oskrbe, ko jo bodo potrebovali, pri čemer mlajše generacije ne bodo prekomerno obremenjene.

Na nujnost sprejema zakona o dolgotrajni oskrbi je že večkrat opozoril tudi predsednik LMŠ Marjan Šarec, danes pa je v izjavi novinarjem dejal: »Skrbi me, kaj bo koalicija želela na hitro spraviti čez in kaj vse se bo v teh zakonih našlo. Preveč izkušenj imam s tem v teh treh mesecih, zato sem skeptičen.«