Andreja Zabret: Ena od glavnih nalog evropske komisije je približevanje politik in institucij EU državljanom

V evropskem parlamentu je potekal Evropski medparlamentarni teden in v njegovem okviru tudi Medparlamentarna konferenca o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji.

Na uvodnem plenarnem zasedanju je bil izpostavljen pomen sodelovanja nacionalnih parlamentov z evropskim parlamentom v okviru evropskega semestra, ki je bil uveden leta 2010, in omogoča državam članicam usklajevanje ekonomskih in socialnih politik. V okviru tega evropska komisija natančno analizira načrte držav članic za proračunske makroekonomske in strukturne reforme ter državam izda priporočila za naslednjih 12 -18 mesecev. Strinjali smo se, da evropski semester deluje dobro, da pa je potrebno še večje vključevanje nacionalnih parlamentov, partnerjev in drugih akterjev v evropski skupnosti. Nujni so verodostojnost ter komunikacija v zvezi s priporočili, da bi jih lahko čim bolj realizirali.

V okviru odbora za finance je tekla beseda o večletnem finančnem okviru za leto 2021-2027 ter o predlogu evropske komisije glede Sklepa o sistemu virov lastnih sredstev EU. V okviru tega je predlaganih več ukrepov. Evropa se sooča z izzivi, kot so Brexit, migracije, varovanje zunanjih meja, razvoj v znanost , investicije, Kitajska, ZDA , socialna politika zato ne bo dovolj samo en vir lastnih sredstev, temveč sveženj vseh ukrepov, ki se bo uveljavljal postopoma.

Ena od glavnih nalog evropske komisije je približevanje politik in institucij EU državljanom. Nacionalni parlamenti imajo pri tem ključno vlogo, z medsebojno komunikacijo, povezovanjem in postopki odločanja. To je bil tudi cilj Evropskega parlamentarnega tedna. Potrebujemo enotno in učinkovito Evropo, le tako se bomo lahko na globalni ravni soočili z izzivi, ki nas čakajo.