Aljaž Kovačič: Vsi otroci s posebnimi potrebami – ne glede na to ali gre za gibalno ovirane otroke ali za otroke z avtističnimi motnjami – morajo biti obravnavani enako

Danes sem na komisiji Državnega sveta RS predstavil predlog novele zakona, ki omogoča pravico do stalnega spremljevalca vsem otrokom s posebnimi potrebami, ki ga potrebujejo. Novelo zakona smo v imenu Zveza nevladnih organizacij za avtizem Slovenije vložili v Stranka LMŠ. Komisija je naš predlog brez glasu proti podprla.

Številni strokovnjaki, učitelji in starši otrok s posebnimi potrebami si že vrsto prizadevajo za ureditev tega področja. Vsi otroci s posebnimi potrebami – ne glede na to ali gre za gibalno ovirane otroke ali za otroke z avtističnimi motnjami – morajo biti obravnavani enako – tudi pri pravici do stalnega spremljevalca.

Danes otroci z avtističnimi motnjami, dolgotrajno bolni, slabovidni otroci in otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami niso upravičeni do stalnega spremljevalca. Stalni spremljevalec v času šolanja je ključen za otrokov optimalen razvoj zaradi stalnosti in medsebojnega zaupanja.

Čeprav Vlada Republike Slovenije nasprotuje omenjenim spremembam zakona, verjamem, da bo med poslanci prevladal razum in glas strokovne javnosti ter bodo novelo zakona podprli.

Aljaž Kovačič, poslanec LMŠ

Več o tem na povezavi.