Aljaž Kovačič: V LMŠ se zavzemamo za čim prejšnjo vzpostavitev pogojev, da se vsi šolarji vrnejo nazaj v šolo

Na ministrico za izobraževanje smo naslovili poslansko vprašanje, kajti še vedno, kot prva pristojna, ne razkriva odgovorov na številne nejasnosti. V LMŠ se zavzemamo za čim prejšnjo vzpostavitev pogojev, seveda ob zagotavljanju zdravstvene varnosti tako učencev kot zaposlenih, da se vsi šolarji vrnejo nazaj v šolo.

Na podlagi omenjenih dejstev in ob upravičeni zmedenosti vseh tistih deležnikov, ki se bodo, čeprav še ne vedo, kako, vrnili v vzgojno-izobraževalne institucije, in tistih, ki bodo šolanje nadaljevali doma, sprašujemo:

  • Kako boste kot ministrica mlajšim otrokom zagotovili varstvo, vsem učencem pa kakovosten izobraževalni proces? Ob upoštevanju vseh priporočil in smernic, ki ste jih posredovali vzgojno-izobraževalnim zavodom, je namreč jasno, da se bodo šole spopadale s prostorsko in kadrovsko stisko.
  • Ali bo učencem prve triade osnovne šole zagotovljena organizacija jutranjega varstva in podaljšanega bivanja?
  • Bodo šole vsem učencem, ki so negativno ocenjeni ali neocenjeni in potrebujejo učno pomoč, omogočile obiskovanje dopolnilnega pouka oziroma drugih oblik učne pomoči?
  • Ali ste za marec in april učitelje, ki so bili zaradi epidemije COVID-19 primorani spremeniti način dela – postali so preobremenjeni, pravično nagradili? Ali jih boste tudi za prihodnje tedne?
  • Ste že začeli pripravljati spremembe normativov in učnih načrtov, prilagojene izobraževanju na daljavo? Opozoril o pomanjkanju jasnih navodil šolam – bile so prepuščene same sebi – in legitimnosti ocenjevanja je bilo več kot dovolj.
  • Zavodi za otroke in mladostnike naj bi se – kot je bilo rečeno na eni od novinarskih konferenc vlade – odpirali na enak način kot osnovne šole. Navodil in priporočil še niso prejeli, zavod pa obiskujejo rizične skupine otrok, od katerih razumevanja in upoštevanja priporočil in smernic ni mogoče pričakovati?
  • Kako boste tem otrokom in zaposlenim, upoštevaje zdravstveno varnost, zagotovili varen in kakovosten vzgojno-izobraževalni proces?