Aljaž Kovačič: Dolg do slovenskih filmskih ustvarjalcev je treba nemudoma poplačati. Nihče jim namreč nima pravice vzeti tistega, kar jim po zakonu pripada

Poslanec Aljaž Kovačič je ministru za notranje zadeve, ki predseduje tudi vladnemu odboru za državno ureditev in javne zadeve, poslal pobudo.

Slovenska filmska produkcija se je v času koronakrize znašla v enem izmed najslabših položajev v vsej njeni pestri in bogati zgodovini. Uresničevanje javnega interesa filma je osredinjeno zgolj še na diskurz o preživetju in zdi se, da aktualna vlada te razmere le še namenoma poslabšuje. Hkrati se glede na dosedanja ravnanja aktualne vlade zdi, da je tudi slovenska filmska umetnost del načrta – in ta je podreditev vsega le eni politični usmeritvi in odvzetje kritične misli ter poglobljene refleksije sveta, v katerem živimo.

Namesto da bi po zadržanju proračuna 11. aprila letos vlada takoj začela pospešeno financirati že odobrene projekte filma in avdiovizualne kulture, je še dodatno omejila izvrševanje porabe proračunskih sredstev. Slovenski film tako ni ostal le brez objave javnih razpisov, ampak tudi brez obljubljenih sredstev za projekte, sprejete na razpisih minulih let, za katere so pogodbe že podpisane, delo pa je steklo že pred časom. To pomeni, da samozaposleni v kulturi in samostojni podjetniki, ki tvorijo celoten filmski ustroj – od scenaristov, režiserjev, direktorjev fotografije, oblikovalcev zvoka in maske, scenografov, kostumografov, montažerjev, igralcev, skladateljev, mojstrov osvetlitve in tona – še do danes niso prejeli plačila za že opravljeno delo. Z neplačilom pogodbenih subvencij vlada filmske ustvarjalce sili na rob poklicnega in eksistencialnega preživetja.

Od 13. marca do 31. avgusta 2020 je Ministrstvo za kulturo vladi predlagalo tri zahtevke v višini 3,1 milijona evrov  za financiranje 31 projektov v skupni vrednosti 30 milijonov evrov. Do danes je bil obravnavan in potrjen en sam zahtevek.

Nedopustno je, da potrjevanje zahtevkov za že opravljeno delo traja pet mesecev – in to v času gospodarske in zdravstvene krize ter ob dejstvu, da prejemniki sredstev pripadajo enemu najbolj podhranjenih kulturnih sektorjev. Poleg benignega vedenja ministra za kulturo glede prizadevanj za poplačilo pogodbenih obveznosti in ping-ponga z odgovornostjo, ki poteka med vsemi vpletenimi ministri, postaja vse bolj očitno, da nekateri v vladi zakonodajo razumejo kot vzvod za zavestno ali načrtno zaviranje postopkov.

Spoštovani minister Hojs, pozivam vas, da se dosledno držite svojih besed, češ »da se bo zadeva v relativno kratkem obdobju uredila«, in kot predsedujoči vladnemu odboru za državno ureditev ter javne zadeve v najkrajšem možnem času na sejo vlade uvrstite gradivo za poplačilo »dolga« do slovenskih filmskih ustvarjalcev. Nihče jim namreč nima pravice vzeti tistega, kar jim po zakonu pripada.

Aljaž Kovačič, poslanec LMŠ