Aleš Šabeder: Kakovostno javno zdravstvo ne sme biti ne levo ne desno

Odbor za zdravstvo je izčrpno predstavitev Aleša Šabedra za ministra za zdravje ocenil kot ustrezno. Prav tako je matični odbor dan prej spoznal Simona Zajca za ustreznega, da nastopi funkcijo ministra za okolje in prostor. Danes bo predvidoma enako storil še Državni zbor RS na 6. redni seji.

Svoje delovanje na ministrstvu vidi bolj strokovno kot politično. Med vodenjem kliničnega centra v Ljubljani je dobro spoznal kompleksnost zdravstvenega sistema v Sloveniji in predvidel ukrepe, ki jih ta potrebuje. »Prvič po dolgih letih je klinični center z mojim prihodom začel zmanjševati izgubo. Vedno je lahko bolje, a z vso suverenostjo si upam trditi, da se v tem obdobju izgube ni dalo še bolj zmanjšati.« Kandidat LMŠ se je zavzel za ohranitev javnega zdravstvenega sistema in njegov solidarnosten model, na način, da se zagotavlja dostopne in kakovostne storitve. »Ni zadovoljnega bolnika, če ni zadovoljnega zdravnika, medicinskih sester, ostalega osebja.«Nemudoma se bo lotil reševanja najakutnejših problemov: skrajševanja čakalnih dob, reševanja težav družinskih zdravnikov ter ureditve sistema javnih naročil z izključevanjem posrednikov. Med pomembnejše cilje je uvrstil tudi ureditev razpisovanja specializacij glede na dejanske potrebe in zadržanja izšolanega zdravstvenega kadra v Sloveniji. Predvidel je prav tako uskladitev zgornje meje obremenitev, ki je že bila dogovorjena z zdravniškim sindikatom. Izpostavil je še posodobitev informacijskega sistema, spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter zakona o upravljanju javnih zdravstvenih zavodov, ki potrebujejo izdatnejšo prožnost.

Poslanci LMŠ in člani Odbora za zdravstvo ne skrivajo velikih pričakovanj do novega ministra za zdravje in obenem optimizma po včerajšnji predstavitvi:

»Predstavljena analiza temelji na dobrem posnetku stanja z jasnimi in ključnimi problemi ter nalogami, ki jih je potrebno rešiti. Seveda ne moremo pričakovati, da bomo dolgoletne nakopičene probleme rešili v enem letu. Pomembno je, da bo pravilno zastavil poti, ki bodo na dolgi rok pripeljale do vzdržnega zdravstva. Vsi si želimo živeti kakovostno in dolgo in za ta cilj bo potrebno nameniti več različnih sredstev, pri tem pa je seveda pomembna tudi racionalizacija zdravstvenega sistema in tudi odnos državljanov do zdravstva. Kandidat za ministra pristopa podjetniško in odločno, pomembno je, da spoštuje stroko in še bolj pomembno je, da zna prisluhniti vsem deležnikom. S svojimi podjetniškimi in sanacijskimi izkušnjami, ki si jih je v zadnjem letu nabiral tudi v ljubljanskem kliničnem centru in uspešno preusmeril kliniko s poslovanjem proti pozitivni ničli, nas je prepričal in verjamemo, da bo tudi veliko ladjo zdravstva na kateri smo vsi, znal varno voziti proti boljšemu. Tako kandidat kot poslanci se zavedamo, da naloga ni lahka in bo potrebno trdno in povezovalno delati, da bomo kos takšnim in drugačnim problemom v  zdravstvu. Želimo mu uspešno delo!«

Odborniki za zdravstvo: Andreja Zabret, Jože Lenart, Robert Pavšič

Foto: Matija Sušnik