ALEN KOFOL NA MEDNARODNI KONFERENCI ZA IZOBRAŽEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

Alen Kofol, svetovalec na področju šolstva in izobraževanje v stranki LMŠ, se je kot vabljeni predavatelj s strani Evropske Agencije za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in inkluzivno izobraževanje udeležil mednarodne konference: »Promoting Common Values and Inclusive Education«, ki se je dne 21.6.2018 odvila v Svetu Evropske Unije v Bruslju.

Dogodek, ki ga je v soorganizaciji Evropske Agencije za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in inkluzivno izobraževanje, organizirala Bolgarija v okviru bolgarskega predsedovanja Svetu evropske Unije je obiskalo več kot dvesto udeležencev iz Evrope in Amerike.

Na konferenci so poleg evropskega komisarja za izobraževanje, kulturo, mladino in šport g. Tibor Navracsics, sodelovali še belgijska ministrica za izobraževanje, ki predstavlja Valonijo ga. Marie-Martine Schyns, namestnica bolgarskega ministra za izobraževanje ga. Denitsa Sacheva, portugalski državni sekretar ministrstva za izobraževanje g. Joao Costa ter direktor direktorata evropske komisije za izobraževanje, mladino, šport in kulturo g. Stefaan Hermans ter drugi ugledni predavatelji.

Ključni poudarki mednarodne konference:

  • Inkluzija – vključevanje otrok, ki zaradi kakršnihkoli osebnih oziroma socialnih okoliščin ne zmorejo slediti vzgojno-izobraževalnim ciljem, vzgojno-izobraževalnega procesa, je pristop k vzgoji in izobraževanju v 21. stoletju.
  • Inkluzivno izobraževanje je učinkovit pristop, ki v procesu vzgoje in izobraževanja preprečuje diskriminacijo in izključevanje.
  • Inkluzivno izobraževanje je vedno v tesni povezavi s kakovostnim in pravičnim izobraževanjem za vse učence.
  • Promocija državljanstva in skupnih vrednot pomembnih za mir, strpnost in nediskriminacije preko vzgoje in izobraževanja je jasno pokazala, da mora izobraževanje preko celostnega izobraževalnega pristopa, presegati enake možnosti in zagotoviti inkluzijo učencev z različnimi dodatnimi potrebami, ki jo skupno in aktivno sooblikujejo učitelji in učenci ter njihovi starši.

 

Zadnje raziskave, ki raziskujejo povezanost inkluzivnega izobraževanja in socialne inkluzije, nam kažejo, da učenci s posebnimi potrebami v inkluzivnem izobraževanju, dosegajo boljše učne rezultate ter so socialno spretnejši. Ravno v tem kontekstu je Alen Kofol v svojem predavanju poudaril pomembnost uravnoteženosti nacionalnih učnih načrtov med akademskimi ter socialnimi cilji tako imenovanimi mehkimi veščinami. Takšna uravnoteženost inkluzije je tako predpogoj za kakovostno in pravično izobraževanje, ki vzpostavlja kohezivne izobraževalne skupnosti. Kohezivne izobraževalne skupnosti pa so predpogoj za kohezivne lokalne skupnosti in državo. Takšen pristop k izobraževanju v tem kontekstu pomeni pot k sobivanju in miru, katerega nikoli ne smemo jemati kot samoumevnega.

V okviru konference je Alen Kofol v imenu Evropske Agencije za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in inkluzivno izobraževanje predstavil tudi zaključke triletnega mednarodnega projekta: »Politike financiranja inkluzivnega izobraževanja« v katerem je sodeloval kot član projektne svetovalne skupine.