8 laži in zavajanj Janeza Janše

14. maj 2020, Državni zbor

Janez Janša: »Danes ima Slovenija najboljšo epidemiološko sliko v Evropi.«

Trditev ne drži.

Dejstvo: Podatki www.worldometers.info; 25. maj:

  • po številu vseh smrti je Slovenija (107) med evropskimi državami na 19. mestu
  • po številu aktivnih okužb je Slovenija (21) med evr. državami na 11. mestu
  • po številu umrlih na milijon je Slovenija (51) med evr. državami na 24. mestu
  • po številu vseh okuženih na milijon je Slovenija (706) med evr. državami na 12. mestu

14. maj 2020, Državni zbor

Janez Janša:»Epidemija, ki je bila razglašena 12. marca, je bila razglašena nezakonito, to ni bilo v pristojnosti Ministrstva za zdravje, to je morala narediti Vlada, ker pa Vlada gospoda Šarca tega ni hotela narediti oziroma gospod Šarec tega ni hotel narediti, je to minister naredil na svojo roko.«

Trditev ne drži.

Dejstvo: Epidemija je bila razglašena povsem zakonito. 12. marca je namreč še veljal 4. odstavek 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih, v skladu s katerim je bila  pristojnost razglasiti epidemijo v rokah ministra za zdravje:

Epidemijo nalezljive bolezni ter okuženo ali ogroženo območje razglasi oziroma določi minister, pristojen za zdravje.

Šele z 11. aprilom je začela veljati sprememba 4. odstavka 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih, ki pristojnost razglasitve epidemije, kadar je ogroženo območje celotne države, prenaša na Vlado RS.

Epidemijo nalezljive bolezni ter okuženo ali ogroženo območje razglasi oziroma določi minister, pristojen za zdravje. Kadar je okuženo ali ogroženo območje celotno območje Republike Slovenije, epidemijo razglasi Vlada Republike Slovenije.


28. april 2020, Državni zbor, obravnava PKP2

Janez Janša:»Ob tem zakonu, ob tem dvomilijardnem paketu, ki je pred vami, se seveda postavlja vprašanje ali je to dovolj? Ali je to dovolj za to, da slovensko gospodarstvo ohranimo likvidno tudi v tem času ali pa je to premalo. Ali je to preveč, se nihče seveda ne sprašuje. Odgovor na to vprašanje je, da kratkoročno je to seveda dovolj.«

Ukrep ne deluje.

Dejstvo: Državna jamstvena shema, domnevno ključni vladni ukrep za reševanje likvidnosti podjetij, sploh ne deluje. Invalidnost ukrepa je povsem zasenčila njegovo finančno vrednost.


2. april 2020, Državni zbor, obravnava PKP1

Janez Janša:»Paket je težak približno tri milijarde evrov in se bo financiral izven znanih okvirov proračunskega financiranja javnih in drugih potreb, kot smo navajeni do zdaj.« 

Ne drži.

Dejstvo: Kot ugotavlja Fiskalni svet, je vlada ob sprejemanju PKP 1 vrednost ukrepov z neposrednim učinkom na javne finance res ocenila na približno 3 milijarde evrov. »V Programu stabilnosti se je ocena znižala za okoli tretjino na slabi 2 milijardi evrov. Fiskalni svet je ob oceni Programa stabilnosti vrednost ukrepov ocenil na okoli 1,7 milijarde evrov. Trenutno razpoložljivi podatki o dejanskem številu oseb, vključenih v posamezne ukrepe, nakazujejo, da bi lahko bila vrednost ukrepov nižja še za okoli četrtino.« Da je vrednost ukrepov torej vsega slabih 1,3 milijarde evrov.


19. marec 2020, iz nagovora predsednika vlade

Janez Janša:»Njim in vsem ostalim na najbolj izpostavljenih mestih v tej krizi izražam veliko zahvalo in jim sporočam, da bodo vsi, ki so ali bodo dvojno obremenjeni, dobili tudi dvojno plačilo.«

Napoved ne drži.

Dejstvo: Kljub dvojni obremenitvi in nevarnosti okužbe dodatka (za delo v kriznih razmerah / za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije) niso prejeli vsi zaposleni »na najbolj izpostavljenih mestih«, še zdaleč pa niso prejeli dvojnega plačila.


19. marec 2020, iz nagovora predsednika vlade

Janez Janša:»Delali bomo tudi napake, v tej situaciji in tem stanju pripravljenosti se temu ni mogoče izogniti. Opozarjajte nas nanje in sproti jih bomo popravljali.«

Poziv je neiskren.

Dejstvo: Opozorila na napake, medijske objave kritik, dvomov, pomislekov … vselej naletijo na enak odziv: blatenje, pogrom, diskreditacija tistega, ki opozorilo izreče, medija, ki opozorilo objavi, novinarja, ker opravlja svoje delo.


19. marec 2020, iz nagovora predsednika vlade

Janez Janša:»Vsi, ki obvladate vojaška znanja in veščine in ne delate na nujnih delovnih mestih, vabljeni, da se prostovoljno pridružite skupnim naporom za zagotavljanje splošne varnosti.«

Komentar: Nas početje vard preseneča?


3. marec, Državni zbor, predstavitev kandidata za predsednika vlade

Janez Janša: »Leta 2012, ko je bilo treba zategovati pas na številnih področjih, smo mi ustvarjali izredne razmere s tem, ko smo reševali javne finance in skupno dobro, ampak so te izredne razmere ustvarjali nekateri drugi na tako imenovanih vstajah, kjer so tudi naše lutke vesele z mostov, obešene iz mostov in tako naprej, da ne govorim o drugih stvareh, je bilo v Mariboru en sam večer ranjenih skoraj 100 slovenskih policistov od kock in molotovk, pa niti en protestnik.«

Ne drži.

Dejstvo: Podatki policije, objavljeni 6. februarja 2013:

Od 23. novembra 2012 do danes je policija varovala 127 javnih zbiranj po Sloveniji, pri čemer jih je bilo 12 prijavljenih. Vseh shodov se je udeležilo približno 92.000 ljudi. Na vseh shodih je bilo ranjenih 89 policistov, 12 udeležencev shodov, 18 objektov in 23 službenih vozil policije.


Naj spomnimo še na dvoje zavajanj Janeza Janše:

»PRAZNA SKLADIŠČA«

V LMŠ ves čas opozarjamo na zavajanje in širjenje laži o praznih skladiščih. Očitki, da vlada Marjana Šarca ni pravočasno odreagirala, so neutemeljeni in brez prave podlage.   

Naj ponovimo:

24. februarja je bila Zavodu za blagovne rezerve naročena sprostitev državnih blagovnih rezerv, ki so se prenesle na Civilno zaščito. Zaščitno opremo smo torej iz skladišč dali tistim, ki so jo potrebovali. Istočasno je bilo ministru za zdravje in ministru za gospodarstvo naročeno, da poskrbita za obnovo zalog v skladu s potrebami države.

Pri tem je potrebno poudariti, da so bili za nabavo zaščitne opreme odgovorni zdravstveni zavodi sami in ne država ter da uporaba mask, tudi po priporočilih in smernicah Svetovne zdravstvene organizacije, ni bila predvidena za širšo populacijo. Pripravljene zaloge so bile tako namenjene izpopolnitvi vrzeli v zdravstvenem sistemu.

Manipuliranje z domnevno praznimi skladišči in zavajanja glede tega nikakor niso in ne smejo biti izgovor ali razlog za netransparentne in negospodarne nakupe zaščitne opreme, pri katerih se iz dneva v dan pojavlja tudi vse več sumov o korupciji in oškodovanju javnih sredstev.

»NAJBOLJŠI SHOD DANES«

Predsednik vlade je na svojem Twitter računu dne 28. februarja 2020 objavil že znano fotografijo s pripisom »Najboljši shod danes«. O njegovem smučanju z dne 28. februarja 2020 je poročal tudi medij Nova24. V nadaljevanju in po odzivu medijev, ki so o tem poročali, je sicer zanikal, da bi tisti dan smučal v Italiji, fotografije pa naj bi tako nastale leta 2019.

Ob tem se lahko le vprašamo, ali je Janez Janša lagal prvič z lažnim pripisom pod fotografijo »Najboljši shod danes«, ali pa je lagal v nadaljevanju s pojasnjevanjem, da gre za fotografije iz leta 2019.