2. zbor članstva lokalnega odbora LMŠ tudi v Zagorju ob Savi

V Zagorju ob Savi, kjer lokalni odbor LMŠ uspešno deluje tako na ravni občine kot tudi krajevnih skupnosti, je občinski svetnik in predsednik lokalnega odbora LMŠ Zagorje ob Savi, ter predsednik krajevne skupnosti Izlake Sašo Vučko s svojo ekipo izvedel 2. zbor članstva, kjer so izvolili podpredsednico Petro Juvan in tričlanski izvršni odbor v sestavi Tea Kreft, Ljubiša Kusić in Dragica Vučko. Ugotavljajo, da je delovanje ekipe usklajeno, da v občinskem svetu delujejo konstruktivno in da jim je prioriteta napredek občine in krajevnih skupnosti v skladu s svojim programom 2018 – 2022. Poleg drugih razvojnih izzivov in ureditve vodotokov, ki so v letošnjih poplavah povzročili ogromno škode, bo izjemno pomembnen projekt revitalizacija Medijskih toplic in s tem ponovni zagon trajnostnega turizma, s katerim bi tudi z izgradnjo kolesarskih stez in pešpoti ter spremljajočimi projekti povezali društva in druge občinske kulturne in gospodarske institucije.