2. zbor članic in članov lokalnega odbora tudi v Velikih Laščah

V Velikih Laščah so v sredo 6. novembra pripravili 2. zbor članic in članov lokalnega odbora LMŠ Velike Lašče in s tem dejanjem tudi zaključili konstituiranje odbora. Za podpredsednika lokalnega odbora LMŠ Velike Lašče je bil izvoljen Matic Krašovec, v tričlanski izvršni odbor pa so bili izvoljeni Valerija Hren, Matej Rupar in Nejc Hočevar. Predsednik lokalnega odbora LMŠ in podžupan Velikih Lašč Matjaž Hočevar je predstavil situacijo v občinskem svetu, kjer uspešno delujejo s tremi občinskimi svetniki, dobro pa je tudi sodelovanje z županom. V občini so detektirali veliko težav in nedokončanih projektov ter svežih problemov, ki jih prinaša prestavitev upravne enote, zato bodo še naprej delovali aktivno, konstruktivno in s ciljem, da Velike Lašče doživijo razvoj, kot si ga občani zaslužijo.