2. zbor članic in članov LMŠ z območja občine Kranj

26. septembra je v Kranju potekal 2. zbor članic in članov LMŠ z območja občine Kranj. Predsednik lokalnega odbora LMŠ in tudi podžupan Kranja Robert Nograšek je poudaril nujnost, da se sedaj, ko je bil odbor v celoti konstituiran, začnejo še pogosteje dobivati in še aktivneje delati, da se ustvari pogon, ki bo uspešno funkcioniral tako vsebinsko kot tudi organizacijsko. Cilj za naslednje lokalne volitve je namreč, da se vsaj podvoji rezultat stranke LMŠ v Kranju. Na zboru je bil za podpredsednika izvoljen Thomas Krelj, za tričlanski izvršni odbor LO LMŠ Kranj pa Slavko Knavs, Anja Miklavčič in mag. Ignac Rupar. Nataša Majcen, prav tako tudi mestna svetnica, je bila imenovana za sekretarko odbora. Drugi del dogodka so namenili obravnavi lokalnih izzivov in planu dela za prihodnost.