1. septembra v šolske klopi!

Še preden je ministrica Kustečeva sporočila, da se s 1. septembrom v šole vračajo osnovnošolci in dijaki, je na nujnost pravočasnega posredovanja informacij in vračanja učencev v šolske klopi opozorila tudi poslanka Lidija Divjak Mirnik.

Bliža se 1. september in s tem začetek novega šolskega leta. Starši, ravnatelji, učitelji in učenci in vsi ostali, vključeni v pedagoški proces, odločitev ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Simone Kustec o možnem načinu začetka novega šolskega leta, kot vselej doslej, še vedno čakajo. Očitno bo ministrica odločitve vnovič sprejemala  v zadnjem hipu, do začetka šolskega leta nas namreč loči le še 14 dni.

V LMŠ smo ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Simono Kustec že v času epidemije covid-19, ko je izobraževanje potekalo na daljavo, opozarjali, da je treba čim prej vnovič odpreti šole in vrtce, seveda ob zagotavljanju zdravstvene varnosti tako otrok kot zaposlenih. Zato smo zahtevali sklic nujne seje odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, katere cilj je bil tudi priprava načrta, kako bi se jeseni lahko vsi učenci vrnili v šolo. Trditve ministrice, da je izobraževanje na daljavo potekalo dobro, nas namreč niso prepričale. Zakaj? Starši, dijaki, učitelji, ravnatelji so namreč opozarjali na pomanjkljivosti in težave izobraževanja na daljavo. Socialne razlike  učencev in razlike v pridobljenem znanju so se samo še poglabljale, vsi namreč niso imeli zagotovljenih enakih delovnih razmer. Tu so še učne težave učencev, ob čemer so bili nekateri otroci, katerih starši so morali hoditi v službo, prepuščeni sami sebi.

Strinjamo se s pozivom ravnateljev, da morajo s 1. septembrom vsi učenci v šolo, ker je to najbolje za njih. Tudi v drugih evropskih državah se bodo učenci vrnili v šole. Prav tako podpiramo ugotovitve Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), ki med drugim ugotavlja, da ob upoštevanju razdalje in higiene šole niso nič bolj nevarne za prenos okužb kot kateri koli drug prostor.

Dejstvo je, da je vedno treba na prvo mesto postaviti zdravstveno varnost učencev in učiteljev, a na drugi strani se v LMŠ zavedamo pomanjkljivosti učenja na daljavo, na katere so opozarjali strokovnjaki, vključeni v pedagoški proces, učitelji, ne nazadnje tudi dijaki, zato ministrici dr. Simoni Kustec predlagamo, da sprejme odločitev – da se s 1. septembrom v šolske klopi vrnejo prav vsi učenci.

Pri tem pa je izrednega pomena, na kar smo že opozarjali, da ministrica pravočasno posreduje poglavitne informacije, jasna in življenjska navodila, da jih bodo lahko učitelji in učenci v dejanskosti sploh izvajali, in tako poskrbeli za ustrezno zdravstveno varnost v izobraževalnih ustanovah.