1. MAJ NA PRAGU ČETRTE INDUSTRIJSKE REVOLUCIJE

Kljub ideološki nabitosti in obremenjenosti s preteklimi zlorabami ostaja 1. maj vedno bolj aktualen in pomemben praznik, saj nas opozarja na vedno aktualna in relevantna vprašanja pravic delavcev. Tako, kot je bilo dogajanje v Chicagu leta 1886 odraz prve industrializacije pare in premoga ter boja za osnovne pravice delavcev, se danes na pragu četrte industrijske revolucije aktualizira vprašanje že pridobljenih pravic delavcev nasploh.

Ekspresen tehnološki razvoj bo korenito spremenil tako razmerja med delom in kapitalom kakor tudi ostala temeljna družbena razmerja. To, kar se danes dogaja tudi v Sloveniji, predvsem mislimo na kršenje že doseženih pravic, je odsev neučinkovitega sistema uveljavljanja pravic in tudi prehoda v nov industrializacijski okvir.

Na področju pravic delavcev vidimo v stranki Lista Marjana Šarca predvsem troje ključnih izzivov, ki se jim bo morala posvetiti nova vlada:
• Uveljavitev in spoštovanje že dogovorjenih pravic, saj se je v preteklosti veliko pozornosti namenjalo predvsem zapisovanju pravic v zakone, le malo pa se je delalo na spoštovanju le-teh. Naša ključna naloga bo tako zagotoviti spoštovanje v zakonodaji že zapisanih pravic, ki jih uveljavljamo v vsakdanjem življenju. Vsi deležniki socialnega dialoga se moramo zavedati, da gospodarskega uspeha ne moremo graditi na kršitvah temeljnih pravic delavcev.
• Prepoznati in opredeliti nove oblike dela, ki izvirajo iz novih tehnologij in so zaradi prepočasnega prilagajanja zakonodaje brez priznanih pravic za tiste, ki v takšnih oblikah zaposlitev delajo (prekarne oblike dela). Izhodišče za rešitve bo dialog socialnih partnerjev, deležnikov civilne družbe in politike, ki mora izoblikovati pravni, socialni in družbeni okvir, ki bo vsem delavcem zagotovil enake temeljne pravice.
• Preprečiti beg možganov ter na ravni države izvajati premišljeno privabljanje in enostavno zaposlovanje usposobljenih delavcev iz tujine, predvsem tistih, ki jih potrebujemo zaradi pomanjkanja domače, ustrezno kvalificirane delovne sile. Vseskozi pa je potrebno delovati tako, da ne pride do izkoriščanja tujih delavcev in socialnega »dumpinga«, ki znižuje plače vseh delavcev.

Nikakor ni sprejemljivo, da se v 21. stoletju soočamo z dejstvom, da nekateri delavci nimajo temeljnega socialnega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja oziroma kljub delu ne zaslužijo dovolj za preživetje sebe in svojih družin. Za to ni opravičila niti v novih tehnologijah niti v zagotavljanju konkurenčnosti gospodarstva. V stranki Lista Marjana Šarca verjamemo, da gresta socialna varnost in gospodarski uspeh z roko v roki v dobrobit celotne družbe in da drug drugega ne izključujeta.

Zavedamo se, da bo morala nova vlada takoj začeti prilagajati predpise novim tehnologijam, ki hitro spreminjajo delo in družbena pravila nasploh. A te spremembe, tudi ohranjanje pravic delavcev, ne smejo biti orodje za ideološko obračunavanje, ki smo mu pogosto priča v slovenski politiki. Spremembe moramo sprejeti v širokem konsenzu. Potrebujemo nov družbeni dogovor oziroma pogodbo, katere cilji bodo krepitev gospodarskega napredka države, izboljševanje plač ter zagotavljanje blaginje vsem državljankam in državljanom oziroma ohranjanje socialne države.