Lista kandidatov za občinski svet Občine Zreče

7

 – VOLILNA ENOTA 1

 1. ANAMARIA HREN
 2. JURE SKAZA
 3. ANITA OFENTAVŠEK
 4. JOŽE SADEK
 5. KATARINA HREN LAJHAR
 6. TADEJ HREN

V STRANKI LMŠ ZREČE SE ZAVZEMAMO ZA:

 1. SKLADEN RAZVOJ INVESTICIJ PO CELOTNI OBČINI
 2. SPODBUJANJE LOKALNIH KULTURNIKOV IN KULTURNIH PROJEKTOV
 3. POLICENTRIČNI RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
 4. SPODBUJANJE SAMOOSKRBE
 5. RAZVOJ PODJETNIŠTVA IN PODEŽELJA
 6. ŠIRJENJE TRŽIŠČA IN POVEČEVANJE PREPOZNAVNOSTI DESTINACIJE ROGLA-POHORJE