Lista kandidatov za občinski svet Občine Šoštanj

11

– VOLILNA ENOTA 1

 1. Mateja KUMER
 2. mag. Damjan KONOVŠEK
 3. Maja VOLK
 4. Janez GAVEZ
 5. Katja MILAVEC
 6. Tomaž IMPERL
 7. Janina GORŠEK
 8. Miha BRITOVŠEK
 9. Tina MARIČ
 10. Mihael KUMER
 11. Martina ČUJEŽ
 12. Robi MARIČ
 13. Urška IMPERL
 14. Robert TURNŠEK
 15. Irena ŽNIDER
 16. Aleksander KOČEVAR
 17. Jana MIHELIČ
 18. Boris GOLČMAN
 19. Natalija MAZE
 20. Milojko KUMER

LMŠ Šoštanj se lokalnih volitev v občini Šoštanj udeležuje s političnim programom, ki predpostavlja ureditev in spremembe na naslednjih področjih.

 1. FINANCE:
 • Ureditev zakonske odškodnine za izgubo iz preteklosti in izgubo, ki bo še doletela Občino Šoštanj.
 • Občani morajo biti javno in jasno seznanjeni s porabo javnega denarja v občini Šoštanj in vseh krajevnih skupnostih.
 • Transparenten pregled nad izvajalci, ki sodelujejo z občino Šoštanj.
 • Javno objavljeni vsi projekti občine, tako pretekli kot načrtovani.
 • Ustanovitev projektne pisarne za več črpanja EU sredstev, ki bo na voljo tudi podjetnikom, kmetom in posameznikom, ki živijo in ustvarjajo v občini Šoštanj.
 • Prenos občinskih sej.
 1. ZDRAVSTVO:
 • Vsak občan Šoštanja ima pravico do ustrezne, stalne in takojšne zdravstvene oskrbe.
 • Občani Šoštanja morajo biti v ZD Šoštanj prednostno obravnavani.
 • Zagotovitev dostopa do laboratorijske službe ves čas delovanja ZD Šoštanj.
 • Stalna tedenska prisotnost logopeda.
 • Zagotovitev oskrbe s pediatrično službo.
 • Ohranitev Bolnišnice Topolšica.
 1. JEZERO ŠOŠTANJ:
 • Ureditev atraktivne povezave in krožno sprehajalne – učne poti okoli jezera.
 • Ohranitev edinstvenega biotopa in slikovite okolice jezera.
 • Turistična aktivnost – gostinstvo, kamp in aktivnosti na vodi.
 • Spodbuda ribištvu in tekmovanjem, ki jih društvo prireja.
 • Večja promocija in zgodba potopljene vasi Družmirje.
 1. MESTO ŠOŠTANJ:
 • Osvetliti mesto.
 • Ustanovitev Javnega zavoda, ki bo skrbel za celostno podobo in krovno promocijo občine Šoštanj, povezoval kulturo, šport, turizem in mlade ter omogočal in povezoval vsa društva in aktivne posameznike.
 • Lepša vizualna podoba mesta, oživitev starega jedra in vsebine praznih prostorov, tudi v tržnici.
 • Zavzeli se bomo za ohranitev in ureditev vsebin objektov, ki so zgodovinsko pomembni za Šoštanj – Kajuhov dom, stari zdravstveni dom (nekoč dom družine Woschnagg), dvorec Gutenbuchel, Vila Mayer, atraktivna  osvetlitev in ureditev okolice Pustega gradu, območje nekdanje usnjarne, Vila Kliment  …
 1. GOSPODARSTVO:
 • Pomoč in spodbude podjetništvu.
 • Več sodelovanja in predstavite Pristop-a Šoštanj.
 • Privabiti več gospodarstva v našo občino in s tem zagotoviti prednostna delovna mesta občanom Šoštanja.
 • Povezati gospodarstvo, kulturo, šolstvo in turizem.
 • Z nagradnimi natečaji spodbujati razvoj novih podjetniških idej.
 • Finančne spodbude mladim samozaposlenim.
 1. KULTURA:
 • Kultura po meri ljudi. Kultura, ki bo prijetna in spoštovana.
 • Kultura naj pokriva vsa področja: literaturo, slikarstvo, oblikovanje, kiparstvo, fotografijo, arhitekturo, kulturno dediščino, gledališče, film in glasbo …
 • Ohranjanje kulturne dediščine in ustvarjanje novih zgodb  starim stavbam.
 • Dati priložnost izjemnim lokalnim ustvarjalcem, ki do danes še niso našli priložnosti v svojem mestu.
 • Ustanovitev lastnih neodvisnih šoštanjskih medijev: televizije, radia, časopisa …
 • Sejemska kultura: knjige, starine, cvetje, rokodelstvo …
 1. PROMET:
 • Ureditev pešpoti in kolesarskih poti, odmaknjenih od glavnih prometnic.
 • Čimprejšnja ureditev regionalne ceste v Zavodnje.
 • Šoštanjski Bus – razširitev trase v druge krajevne skupnosti in do Velenja.
 • Speljati glavni promet na obvoznico izven mestnega območja. Umiriti promet v mestnem jedru in v okolici šole ter vrtca.
 • Spodbujati Celostno prometno strategijo in uresničiti njene cilje.
 • Urediti avtobusna postajališča. Ta naj bodo transparentna, vidna, varna in naj sovpadajo v karakter in arhitekturno podobo Občine Šoštanj.
 1. SOCIALA:
 • Spodbujati prostovoljstvo in družbeno koristna dela.
 • Nadzor in pregled nad priseljenci.
 • Pomoč in vključevanje socialno šibkejših posameznikov in družin.
 • Vključevanje in možnost prve zaposlitve mladi generaciji ter reševanje stanovanjske problematike.
 • Pomoč starejšim in gibalno oviranim pri prevozu in mobilnosti.
 • Spodbuda medgeneracijskemu središču in širše delovanje ter pomoč.
 • Opaziti, nagraditi in izpostaviti posameznike, ki delujejo na področju družbeno koristnega dela.
 1. OKOLJE IN PROSTOR:
 • Želimo preprečiti in omejiti nedopustne posege v okolje in prostor, ki jih povzročata PV in TEŠ: tresenje tal, smrad iz jaškov, prah pepela, nezavarovano območje ugreznin, preprečitev odprodaje zemljišč Premogovniku Velenje.
 • Posluh in pomoč vsem tistim, ki jim je bila spremenjena namembnost zemljišč zaradi uvedbe OPN-ja.
 • Ohraniti območje zelenih »pljuč« Šoštanja.
 • V mestu postaviti nove ekološke otoke v zemljo in estetsko urediti že obstoječe.
 • Skrb za prostoživeče živali.
 • Osvetliti mesto in s tem zagotoviti varnost in poudariti pomembne urbane elemente v prostoru.
 1. ŠPORT:

            –      Ureditev varne in urejen motokros proge za motorje.

            –      Vrnitev prvoligašev in športnega duha v Šoštanj.

            –      Pomoč in spodbuda aktivnim športnim društvom ter posameznikom.

            –      Brezplačne skupinske vadbe za občanke in občane Šoštanja.

            –      Ureditev varne »pump track« kolesarske proge in izposoja koles.

           –      Vrnitev letalskega mitinga v Lajše. Sodelovanje z aeroklubom in posluh do športnega letalstva.

 1. TURIZEM:

           –     Urediti službo za vodenje turizma in turistično pisarno.

            –     Povezati vse ponudnike na področju turizma.

            –     Oblikovati promocijski material in grafično podobo.

            –     Vzpostaviti in nuditi pomoč pri promociji turističnih kmetij, tudi tistih višje  ležečih.

            –     Več sodelovanja in povezovanja z ostalimi ponudniki turizma v okolici

                    Šoštanja.

            –    Uvesti posebne vrste turizma: butični turizem, kulturni turizem, glasbeni turizem, kulinarična doživetja, turizem na vodi, športni turizem, ekološki turizem, tehnični turizem, fotolov …