Lista kandidatov za občinski svet Občine Slovenske Konjice

4

– VOLILNA ENOTA 1  

 1. BORIS POKORN
 2. PETRA FIDLER
 3. MATIC PETRIČ
 4. TADEJA GOLEŽ
 5. KRISTJAN BRUSL
 6. MANCA MACUH
 7. LUDVIK PETRIČ
 8. MATEJA JAKOP
 9. FRANC ŠTRUC
 10. PETRIČ ROK

PROGRAM STRANKE LMŠ ZA SLOVENSKE KONJICE

Smo politično neobremenjeni, sveži obrazi in imamo odkrite namene za učinkovito sodelovanje z vsemi izvoljenimi občinskimi svetniki. Glavne usmeritve programa so aktivno reševanje okoljske problematike, spodbujanje gospodarskih naložb, ureditev manjkajoče infrastrukture v celotni občini in prometna preureditev in oživitev mestnega jedra. V naslednjih leti si želimo preseči delitev lokalne politike. Pošteno kadrovanje v vseh javnih zavodih, katerih ustanovitelj je občina Slovenske Konjice, je ključnega pomena. Za nas je zelo pomemben tudi posluh za potrebe vseh občanov.

Lista kandidatov za občinski svet se zavzema za:

 1. Enotno in transparentno delovanje vseh izvoljenih občinskih svetnikov z iskreno željo po medsebojnem sodelovanju.
 1. Uresničevanje interesov vseh občanov posameznih krajevnih skupnosti ter korektno razdelitev finančnih sredstev za napredek celotne občine.
 1. Povezovanje občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje z upoštevanjem vizije in problematike celotnega področja.
 2. Prioritetno ureditev kritičnih točk občinske infrastrukture, sanacijo in graditev potrebnih cest in kolesarskih stez, odstavnega pasu ter avtobusnega postajališča pri OŠ Pod goro in obnovitev hotela.

 1. Spodbujanje programov in projektov, ki bodo zagotavljala zdravo in kvalitetno življenje vseh občanov, reševanje stanovanjskih problemov mladih družin, ozaveščanje ljudi za zmanjševanje odpadkov, pridobivanje EU sredstev, spodbujanje gospodarstva.