Lista kandidatov za mestni svet Občine Novo Mesto

5

 – VOLILNA ENOTA 1

 1. Matjaž Recelj, dr. dent. med.
 2. Sanja Vehar
 3. doc. dr. Miha Skvarč, dr. med.
 4. Dušanka Petrinčič
 5. Janez Doltar
 6. Metka Pograjc
 7. Emil Balažić, dr. med.
 8. Dušanka Polimac
 9. Robert Oven
 10. Magda Kavšček
 11. Miro Brudar
 12. Alenka Kos
 13. Marko Pezdirc
 14. Darja Umek
 15. Gajo Makovec
 16. Natalija Mikec
 17. Jože Franko
 18. Violeta Adrović
 19. Branko Polimac
 20. Jožica Krajšek Novak

Pot k odličnosti v Mestni občini Novo mesto 

Rešitve danes! Naprej Novo mesto!

1.) Novo mesto naj bo družinam prijazno mesto. To pomeni, da je potrebno prilagoditi utrip mesta družinam. Zavzemamo se za manj prometa, več kolesarjenja, več rednih avtobusnih povezav z vsemi deli mesta, tudi z električnimi osebnimi vozili. Šole morajo imeti pokrite kolesarnice, prav tako javne ustanove. Naj postane drugi avto v Novem mestu nepotreben.

2.) Ustanovili bomo Razvojni sklad, ki bo spodbujal najboljše učence in dijake, da bodo še bolj radovedni in drzni.

3.) Mestu je potrebno vrniti vsebino in urediti tudi širšo okolico jedra, kot je na primer Kandijska cesta. Območje, ki je trenutno precej degradirano in nima veliko vsebin, je potrebno oživeti. Novomeški Lokal patriot je trenutno v načinu pripravljenosti, ponovno na suhem in žejen novih prostorov, kar se ne bi smelo zgoditi. Novo mesto potrebuje tudi pravi mladinski center, ki bo mladim omogočal osebni razvoj skozi različne projekte, ki jih bodo sami vodili.

4.) Zdravstvo v Novem mestu je na visokem nivoju, a dostopnost za prebivalce občine je zdaj slabša. Prebivalcem Novega mesta bomo omogočili, da se bodo lahko nadstandardno zavarovali za preventivne, zdravstvene in zobozdravstvene storitve po bolj ugodnih pogojih kot jih sedaj ponujajo zavarovalnice. Zato, da se bomo lažje spopadali z zahtevnim življenjem.

5.) Zavzemali se bomo, da bo Novo mesto postalo regijski center v pravem pomenu. Novo mesto mora postati center najboljšega v regiji in to ne na račun slabše kvalitete življenja v okoliških občinah, s katerimi moramo razviti partnerski odnos. Stremeti moramo k povezovanju in delovanju Dolenjske kot celote. Skupaj je potrebno nastopati tako na slovenskem kot mednarodnem prostoru. Zavzemali se bomo za skupne razvojne projekte, ki bodo v korist celotni regiji (npr. center varne vožnje, ki je nujno potreben za dvig varnosti na naših cestah). Prizadevati si je treba, da postane Novo mesto najbolj privlačno slovensko regijsko središče.

Rešitve jutri!

6.) Univerzitetno mesto – v Novem mestu si želimo kvalitetnih programov povezanih z gospodarstvom, ki bodo mladim omogočili vstop na trg dela. V prihodnosti si želimo tudi mednarodno medicinsko fakulteto v Novem mestu, ki bo skupaj s partnerji iz bližnje in daljne okolice izobraževala za poklice, ki so potrebni za odlično delo v medicini.

7.) Želimo, da Novo mesto postane olimpijsko mesto, ki bo nudilo idealne pogoje za priprave športnikov in tudi izvedbo tekmovanj na najvišjem nivoju. Pokriti olimpijski bazen mora biti v mestu, ne na podeželju.

8.) Novo mesto naj bo kulturno turistično mesto. Naj bo mesto, ki bo lahko gostilo najboljše koncerte, razstave in predstave in privabljalo ljudi od blizu in daleč. Znamka »Narejeno v Novem mestu« mora postati sinonim za odličnost.

 9.) Novo mesto naj postane mesto inovacij in razvoja, kar lahko naredimo le s sodelovanjem gospodarstva, šolstva in kulture.

Odnos države in mestne občine Novo mesto

10.) Zavzemali se bomo za skupno reševanje nekaterih perečih problematik, ki so v državni domeni, a zelo vplivajo na življenje v Novem mestu. Zato bo potrebno sodelovanje med občino in vlado RS. Predvsem bi izpostavili romsko problematiko, nepotrebno birokracijo pri črpanju evropskih sredstev za razvoj podeželja in postopke v povezavi s projektom 3. razvojne osi.