Lista kandidatov za občinski svet Občine Mislinja

2

 – VOLILNA ENOTA 1

 1. Jure Skobir
 2. Doroteja Evgenija Stoporko
 3. Nejc Kopušar
 4. Matejka Sušec
 5. Darko Sovič
 6. Tina Gorenšek
 7. Miran Založnik

PROGRAM  LMŠ ZA OBČINSKE VOLITVE ZA 2018-2022 V OBČINI MISLINJA

V začetku bi se radi zahvalili vsem občankam in občanom naše občine Mislinja, ki ste ob državno zborskih volitvah zaupali v novo stranko LMŠ in glasovali zanjo. Verjamemo, da vas kot vladajoča stranka ne želimo in vas ne bomo razočarali. Naša želja je, da bi čim več občanov naše občine Mislinja spoznalo, da je naše vodilo združiti moči ter kolikor toliko omogočiti vsem občanom in občankam enake pogoje, ne glede na to, na katerem predelu občine živite. Zato bomo v naš program zapisali, kaj bi bilo potrebno postoriti na posameznih delih občine. Najprej želimo okrepiti gospodarstvo, ki je najpomembnejši faktor v vsaki občini. Precej se pozna, da je v zadnjih desetih letih Mislinja izgubila kar nekaj 100 delovnih mest. Zato si bomo najprej prizadevali, da ohranimo obstoječa delovna mesta, postopoma pa bomo strnili moči v naši stranki LMŠ, da pridobimo še kakšno proizvodnjo ter nadoknadimo zgolj že omenjena izgubljena delovna mesta. Istočasno bomo intenzivno iskali prostore za industrijsko cono, o kateri se v zadnjih letih samo govori ter tako preprečili iskanje zaposlitve izven občine. Poudarek dajemo tudi za razvoj društev, kulture in športa.

NAPREJ MISLINJA.

Poleg že navedenega bi bilo potrebno urediti:

V centru Mislinje:

 • Pristopiti k urejanju dokumentacije za izgradnjo novega gasilskega doma ter čim prej začeti z gradnjo.
 • Obnova starejših občinskih stavb.
 • Urediti vsaj dva ali tri stanovanja za invalide.
 • Pričeti s projekti za dom starostnikov, saj je tako že 23 občanov občine Mislinja v različnih domovih izven občine, s tem bi svojcem olajšali pot do svojih bližnjih v domu.
 • Potreba je dograditev vrtca, saj vsi starši ne morejo pustiti otrok v varstvu v svoji občini, kar je posledično pomeni izselitev občanov.
 • Posodobitev ceste z asfaltom na relaciji Covnarca – Na vas.
 • Gradnja bloka za neprofitna stanovanja.
 • Ponuditi turistične znamenitosti obiskovalcem Tisnikarjeva hiša – Zoisov park – ozkotirna železnica itd.
 • Ponuditi mladim, študentom in rekreativcem prostor obnovljene stare telovadnice za rekreacijo čez vikend brezplačno.
 • Izgradnja vodovoda za naselje nad Krenkerjevo žago.
 • Izgradnja manjkajočega vodovoda Na vasi.
 • Izdelati idejni projekt za daljinsko ogrevanje strnjenega dela občine na bio maso.
 • Oživiti Center Kope, da ne bo samo strošek.

V Šentilju pod Turjakom:

 • Posodobitev ceste od kulturnega doma do magistralne ceste Ahac.
 • Nujno izvesti optični kabel po celotnem Šentilju tam, kjer ga ni.
 • Financirati zunanjo obnovo ter osvetlitev cerkve Sv. Ahac z vidika spomeniške dediščine.

V Malo Mislinjo:

 • Posodobitev ter na novo asfaltirati cesto od Konečnika do Grila.
 • Izgradnja manjkajoče kanalizacije.

V Stražah:

 • Narediti 1m široko bankino od odcepa za športno hišo do avtobusne postaje zaradi pešcev, šolskih otrok in starejših za lažji prihod do avtobusne postaje.
 • V naselju Straže narediti javno razsvetljavo.

V Veliko Mislinjo:

 • Posodobitev in na novo asfaltirati cesto od Pirševega doma do »Sedovnikove ride«.
 • Obvezno omogočiti vsem oskrbo s komunalno pitno vodo.
 • Omogočiti vsem sofinanciranje individualnih ali skupinskih čistilnih naprav.

V Dovžah:

 • Nujno izvesti optični kabel po celotnem naselju Dovže, tam kjer ga še ni.

V Razborci:

 • Omogočiti vsem sofinanciranje individualnih ali skupinskih čistilnih naprav.
 • Asfaltirati makadamsko cesto, tam kjer še ni asfaltirana ter obnoviti poškodovano dotrajano cestišče.
 • Usposobiti cesto na Kope kot pomemben turistični center v naši občini.

V Tolstem vrhu:

 • Omogočiti vsem sofinanciranje individualnih ali skupinskih čistilnih naprav.
 • Asfaltirati cesto od Volka do Domina zaradi povezave turizma na Rogli.

V Movžah:

 • Izgradnja kanalizacije komplet s črpališčem in tlačnim vodom, ki bo navezava na kanalizacijo Mislinja.
 • Narediti 1 m široko bankino ob magistralni cesti od parkirnega prostora do vrha mislinjskega klanca.
 • Usposobiti in asfaltirati cesto od Batičevega peskokopa do Batičeve domačije oziroma do Črepa.
 • Urediti in razširiti priključke na magistralno cesto po Movžah.

V Gornjem Doliču:

 • Izgradnja kanalizacije komplet s črpališčem in tlačnim vodom, ki bo navezava na kanalizacijo Mislinja (v sklopu Movž).
 • Nujno izvesti optični kabel po celotnem Gornjem Doliču, tam kjer ga še ni.
 • Narediti 1m široko bankino od odcepa gostilne Joško do gostilne Repolusk zaradi pešcev, šolskih otrok ter starejših za lažji prihod do šole in avtobusnih postajališč ter sprehajanja.

V Srednjem Doliču:

 • Proučiti možnost izgradnje skupinske čistilne naprave.
 • Urediti in asfaltirati cesto od Ramšaka do Grabnerja in naprej do Glažarja.

V Završah:

 • Omogočiti vsem sofinanciranje individualnih ali skupinskih čistilnih naprav.
 • Urediti in asfaltirati cesto od Pristovnika do križišča za Purgerja ter urediti makadamsko cesto v Ponikvo v vezi turizma.
 • Urediti in asfaltirati cesto od Smrečnika do odcepa Slovenj Graške občine, kjer je že položen asfalt zaradi povezovanja med občinami ter v primeru ovir ali zapor tranzitnega prometa.
 • Urediti in asfaltirati cesto od Zajamšeka do Žoharja.
 • Šoli v Završah nameniti neko vsebino oziroma vlogo.
 • Urediti obzidje pokopališča pri Sv. Vidu v Završah.

V Kozjaku:

 • Omogočiti vsem sofinanciranje individualnih ali skupinskih čistilnih naprav.
 • Šoli na Kozjaku nameniti neko vsebino oziroma vlogo – mogoče urediti še kakšno stanovanje.